Lastbæreropsætning

Lastbærere kan være meget anvendelige på dit lager, og kan hjælpe dig med at effektivisere dine plukke- og pakkeprocesser. I PeakWMS bruges begrebet Lastbærer bl.a. om en plukkekasse.

Hvad er en lastbærertype?

Du kan nemt oprette lastbærere i PeakWMS. Du skal blot først oprette en lastbærertype.

En lastbæretype er en betegnelse for de forskellige typer (størrelser) lastbærere du har til rådighed på dit lager. Lastbærerens udseende har ikke den store betydning. Det er bare vigtigt, at du vælger lastbærere, der har en størrelse, så de kan rumme de varer du har i dit sortiment og de ordrer som dine kunder lægger på din webshop; hellere at lastbærerne er for store end for små.

Du kan også oprette dine forsendelseskasser som lastbærertyper. Hvis du samtidigt indtaster stamdata på dine produkter i PeakWMS, så kan systemet hjælpe dig med at vælge den korrekte størrelse forsendelseskasse.

Opret en lastbærertype

Ved at oprette dine forskellige lastbærertyper, giver du PeakWMS mulighed for at komme med forslag til emballage, når du skal plukke og pakke dine ordre gennem PeakWMS. For at denne funktion skal kunne fungere optimalt, er det vigtigt, at du indtaster stamdata på dine produkter, så PeakWMS kan udregne den samlede volumen på dine enkelte ordrer. Indtastning af stamdata finder du mere om her.

Step 1: Tilgå Indstillinger

For at oprette en lastbærertype, skal du tilgå Lastbæreropsætningen, der findes under Indstillinger.

Step 2: Opret Lastbærertype

I dialogen, vil du kunne se et overblik over alle de lastbærertyper, der er oprettet på dit lager. Her Her findes de lastbærertyper, som du i forvejen har oprettet, eller som ligger som standard i PeakWMS.

For at oprette en Lastbærertype, skal du klikke på den Opret øverst i dialogen.

Step 3: Indtast oplysninger for lastbæretypen

Nu skal du indtaste alle de oplysninger, der skal bruges om lastbærertypen.

Du skal indtaste Navn, Type og Plukkevognsorientering, da disse er påkrævet. Dog er det nødvendigt, at du også oplyser både udvendige og indvendige dimensioner på lastbæreren, samt dimensioner på dine produkter, hvis du ønsker, at PeakWMS skal kunne foreslå en passende plukke og pakkekasser til dine ordrer. Du kan dog selv vurdere ud fra antal linjer på ordren, hvilken type plukkekasse du skal bruge.

Nedenfor får du en kort forklaring på, hvad de tre påkrævede felter betyder, og hvordan du evt. kan udfylde dem.

Du bestemmer selv, hvad du kalder dine lastbærertyper. Vi anbefaler dog, at du giver dem et navn, der gør det nemt for dig og dine medarbejdere at kende forskel på typerne.

Opkald kasserne, så det er nemt for dig og dine medarbejdere at finde de korrekte kasser. Du kan evt. printe et mærkat ud med navnet på kassen, som du kan sætte op sammen med kasserne.

Type

Når PeakWMS beder dig om at vælge type, handler det om, at du skal vælge, om lastbærertypen er en kasse, der skal bruges til pluk, pak eller til begge dele.

OBS!

Hvis din lastbærertype skal bruges til pluk er det nødvendigt for dig at indtaste dimensioner for lastbæreren. Det skyldes, at PeakWMS bruger dimensionerne på lastbæreren til at udregne, hvor mange lastbærere, der kan være på din plukkevogn.

Det er vigtigt, at du er nøjagtig med dimensionerne, da udregnes et forkert antal plukkekasser til din plukkevogn.

Når du indtaster dimensioner skal du være opmærksom på, at PeakWMS beder om dimensionerne i millimeter.

Eks: Er din lastbærertype 30 cm X 20 cm X 15 cm, skal du notere 300, 200, 150 i felterne, for at det passer med måleenhederne i PeakWMS.

Plukkevognsorientering

Plukkevognsorienteringen har ikke den store betydning for dine kasser. Det er en betegnelse for, hvordan kasserne skal vende på din plukkevogn, hvis du anvender plukkekasser og plukkevogn i plukkeprocessen, for at der kan være flest mulige kasser på vognen. Her indtaster du 0, 90 180 eller 270, alt efter, hvordan kassen skal vende.

Bruger du ikke kasserne i plukkeprocessen, eller er du i tvivl, så sætter du den bare til 0. Indstillingen kan altid ændres.

Flyt med gaffeltruck

Du kan sætte dine enkelte lastbærertyper op til, at de skal flyttes med Gaffeltruck.

Det gør du, når du opretter lastbærertypen, eller ved at redigere en lastbærertype. Du finder funktionen nederst i dialogen.

Når togglen er orange, er den slået til. Når den er grå, er den slået fra.

Step 4: Tilføj billede

Når du opretter en lastbærertype, kan du tilføje et billede af kassen i PeakWMS. Det billede du tilføjer vil du kunne se under Lastbærertyper i menupunktet Lagerindstillinger. Billedet vil også blive vist i plukkeprocessen og ved indlagring. Billedet skal tilføjes som en URL

Når du har tilføjet dine lastbærertyper i PeakWMS, vil systemet foreslå dig den kasse du skal bruge både i forbindelse med pluk og pak. Dog er det nødvendigt for at bruge denne funktion optimalt, at du indtaster stamdata for dine produkter, så PeakWMS har nogle data at gå ud fra, når en kasse skal foreslås.

Step 5: Gem oplysninger

Når alle nødvendige oplysninger er indtastet, klikker du på Gem.

Når din lastbærertype er gemt, kan du begynde at oprette de lastbærere, som du skal bruge på dit lager.

Step 6: Tilføj antal kasser tilgængelige

Når du har oprettet din lastbærertype, bliver du sendt tilbage til Lastbæreropsætningen i Indstillinger.

For at tilføje Lastbærere til dine lastbærertyper, skal du klikke på tandhjulet til højre på linjen.

Her skal du registrere, på hvilket lager dine lastbærere er tilgængelige.

Når du har valgt, hvilket lager dine lastbærere skal være tilknyttet, skal du notere, hvad dine lastbærere skal hedde. I eksemplet ovenfor starter lastbærerne ved 1001 og slutter ved 1020. Når du klikker på Gem vil PeakWMS oprette 20 lastbærere med numre begyndende fra 1001 og sluttende med 1020.

Updated on marts 8, 2023