1. Home
  2. Indkøb
  3. Leverandørprodukt

Leverandørprodukt

I PeakWMS kan du oprette leverandører, og tildele dine forskellige produkter til de leverandører, de kan indkøbes hos. Når du tildeler et produkt til en leverandør, oprettes der et leverandørprodukt.

Du kan tildele dine produkter til så mange leverandører, som du har lyst til, og du kan registrere forskellige varenumre, kostpriser og indkøbsmængde for hvert enkelt leverandørprodukt.

I Produkter > Leverandærprodukt, finder du en oversigt over alle dine leverandørprodukter, på tværs af produkter.

Under Produkter > Produkter, kan du se, hvilke af dine lagervarer, der er tilknyttet hvilke leverandører. Her har du mulighed for at søge på det varenummer du har angivet for produktet, og se hvilke leverandørprodukter og oplysninger, der er knyttet til produktet her.

Informationer på leverandørproduktet

For hvert enkelt leverandørprodukt, er der en række informationer, der kan gemmes på leverandørproduktet.

Står du med et produkt, som du kan indkøbe hos flere forskellige leverandører, som har forskellige leverandørvarenumre, kostpriser og indkøbsmængder, så kan du gemme disse på det enkelte leverandørprodukt.

Leverandørvarenummer

Selvom du har flere leverandører, der forhandler det samme produkt, så er det ikke sikkert, at de bruger det samme varenummer for produktet.

Leverandørkostpris

Når du opretter en indkøbsordre i PeakWMS, vil der blive registreret en kostpris på leverandøren. Denne kostpris vil blive foreslået, næste gang du tilføjer produktet til en indkøbsordre med pågældende leverandør.

Du kan opdatere leverandørkostprisen på dine enkelte leverandørprodukter, hvis der er behov for det under Indkøb > Leverandørprodukt.

Indkøbsmængde

Du har også mulighed for at sætte en indkøbsmængde for dine produkter. Altså en mængde, du som minimum skal bestille hos leverandøren.

Bruger du Indkøbsbehov i PeakWMS’ indkøbssystem, vil du blive gjort opmærksom på, at produktet har en indkøbsmængde, når det registreres som et indkøbsbehov.

Hvad bruges det til?

Når du tildeler leverandører til dine produkter i PeakWMS, bliver der oprettet et leverandørprodukt.

Du kan tildele alle de leverandører til dine produkter, som du har brug for. Har du f.eks. produkter, som du kan købe hjem fra fire forskellige leverandører, så oprettes der et leverandørprodukt pr. leverandør, som produktet er tildelt til.

Indkøbsbehov

Du bruger bl.a. leverandørprodukterne, når du udregner indkøbsbehov i PeakWMS. Her har du ved udregning af behov mulighed for at vælge, hvilken af dine leverandører, du ønsker at indkøbe varerne hos.

Har du indtastet leverandørkostpriser på leverandørprodukterne, vil du kunne se i indkøbsbehov, hvad du skal give for varerne hos de enkelte leverandører.

Er der indkøbsbehov for et produkt, der har mere end ét leverandørprodukt, så har du mulighed for at vælge, hvilken leverandør du vil indkøbe varen hos. Her vil du også få vist kostprisen, og du kan notere, at der skal bestilles ud fra den indkøbsmængde, der er sat på leverandørproduktet.

Updated on april 12, 2023

Was this article helpful?

Related Articles