Lokationstype – Forsendelse

En forsendelseslokation bruges til oprettelse af forsendelser til dine speditører.

Du kan oprette alle de forsendelseslokationer du har brug for, og kan linke dem til de speditørprodukter du har brug for.

Når et speditørprodukt er linket til en forsendelseslokation, oprettes der en forsendelse, når første pakke med speditørproduktet er pakket færdigt. Når en forsendelse lukkes, oprettes en ny forsendelse ved næste pakke.

Sortér ordrerne korrekt

Med en forsendelseslokation, vil dine pakkere blive bedt om at sortere ordrerne, der pakkes, ud på dine forsendelseslokationer. Så du sikrer, at de rigtige pakker, afhentes af den korrekte speditør.

Når en ordre er færdigpakket, vil pakkeren få vist, hvilken forsendelseslokation pakken skal placeres på.

End of day liste og tolddokumenter

Har du en forsendelseslokation, har du mulighed for at lade PeakWMS oprette end of day liste og tolddokumenter, ud fra de pakker der registreres på forsendelsen.

Tolddokumenter og end of day liste, oprettes på baggrund af plukkeordrer og plukkeordrelinjer. Alle plukkeordrer tilføjes til forsendelsen. Det vil sige, at har du en ordre, der er splittet i tre, og pakket i tre separate pakker, så vil hver enkelt plukkeordre være registreret som en pakke på forsendelsen.

Det samme gør sig gældende for plukkeordrelinjer. Hver enkelt plukkeordrelinjer tilføjes til tolddokumenterne. Du bestemmer selv, om tolddokumenter skal være pr. linje eller pr. toldtarif.

Updated on november 23, 2022

Related Articles