Lokationstype – Pluk

I PeakWMS kan du opsætte dine lokationer til at have forskellige type, alt efter, hvad lokationerne bruges til.

En af typerne du kan vælge er typen Pluk.

Alle lokationer, der skal plukkes fra

Lokationstypen Pluk, skal du give til alle de lokationer i PeakWMS, som du ønsker at kunne plukke varer fra.

Alle lagervarer, der ligger på lokationer af typen Pluk, medregnes i mængden, der er til salg på din webshop.

Du kan angive lokationstypen Pluk for en hel reol, eller du kan registrere hver enkelt lokation i en reol ud fra, om du ønsker at plukke fra den eller ej.

Det kan f.eks. være, at du har høje reoler, hvor de øverste hylder ikke egner sig til pluk, fordi de er besværlige at komme til. Her har du mulighed for at markere disse med en anden type, så lokationerne ikke indgår i plukkeslangen.

Plukkeslange

Plukkelokationerne indgår alle i den plukkeslange, der beregnes ved hver enkelt plukketur. Plukkeslangen er baseret på varerne, der er bestilt på dine ordrer, og lagervarernes placering på lageret.

Det er kun lokationer af typen Pluk, der indgår i plukkeslangen.

Reservation af lagervarer

Når der oprettes lagervarer på en plukkelokation er lagervarerne tilgængelige til pluk. Derfor laves der reservationer på lagervarerne til de ordrer, der er bestilt.

Der vil ikke blive lavet reservationer på lokationer af andre typer.

Lastbærer på en plukkelokation

Alt, hvad der står på en plukkelokation er tilgængeligt til pluk. Det vil sige, at har du f.eks. en lastbærer med returvarer i, der endnu ikke er kommet på lager, så kan du flytte lastbæreren med indhold ind på en plukkelokation. Når lastbæreren med indhold står på en plukkelokation, er det muligt at plukke varerne deri til ordrer.

Det kræver selvfølgelig, at lagervarerne, der er registreret i lastbæreren er markeret som Tilgængelige. Er lagervarerne i status Plukket, Pakket eller andet, vil det ikke være muligt at plukke dem.

Updated on november 23, 2022

Related Articles