Lokationstype – System

Lokationstypen System dækker over de lokationer, der er oprettet som standard i PeakWMS, da webshopintegrationen er lavet i PeakWMS.

Lagervarer, der er placeret på en systemlokation er tilgængelige til salg på webshoppen.

Der kan ikke plukkes fra systemlokationerne i PeakWMS. Systemlokationerne er “holdepladser” for bl.a. lastbærer og varer, på vej ind eller ud af lageret.

Systemlokationer i PeakWMS:

Lagervare på systemlokation

Alt efter, hvilken af systemlokationerne en lagervare ligger på, har lagervarerne på lokationerne forskellig status.

Selvom en lagervare har status Tilgængelig, så er lagervarerne, der er registreret på systemlokationerne, ikke tilgængelige til pluk. De skal derfor flyttes til en plukkelokation, for at kunne plukkes.

Er en lagervare f.eks. registreret på LOST_AND_FOUND eller Receiving, så er lagervaren registreret i en lastbærer. For at kunne plukke lagervaren direkte fra lastbærerne, skal lastbæreren flyttes over på en plukkelokation.

Du finder en forklaring på de forskellige systemlokationer i PeakWMS her:

Updated on december 15, 2022

Related Articles