1. Home
  2. Admin
  3. Admin - Medarbejder performance
  4. Medarbejder Performance – Download datagrundlag

Medarbejder Performance – Download datagrundlag

PeakWMS bruger bl.a. data fra jeres plukke- og pakkeproces, for at lave udregningerne i Admin > Medarbejder Performance.

Graferne og udregningerne, der laves i forbindelse med Analyse-delen af Medarbejder Performance, er standard.

Datagrundlaget ligger tilgængeligt for dig, der er admin-bruger, så du kan downloade dine data, og lave beregninger og grafer selv.

Når du tilgår Admin > Medarbejder Performance, kan du finde datagrundlag for processerne pluk, pak, varemodtagelse og genopfyldning.

Hver dialoger viser alle de data, der bruges til at foretage udregningerne for medarbejder performance under fanen Analyse.

Eksportér data

Når du tilgår et af datagrundlagene, vil du få vist en liste over alle de hændelser, der er lavet af alle brugere, i forbindelse med f.eks. pluk.

Du henter dataene ved at klikke på import/eksport øverst til højre.

Her vælger du Alt data for nuværende søgning, og klikker på Start eksport. Når dataene er eksporteret, dannes en CSV fil med informationerne.

Husk, at alle kolonner, der vises i dialogen eksporteres. Det vil sige, at er der nogle kolonner, som du ved, at du ikke kommer til at bruge, f.eks. id, klientid eller plukkeordrelinjeid, så kan du fjerne dem fra visningen, inden du eksporterer.

Kolonnerne eksporteres i den rækkefølge de står i i dialogen.

Opbygning af dialogen

Dit behov for, hvilke kolonner og informationer, der vises i en dialog er forskellige fra andres behov. Derfor har du mulighed for selv at bestemme, hvordan din dialog skal se ud. Du kan tilføje og fjerne kolonner fra visningen ved at klikke på tandhjulet øverst til højre i dialogen.

Du bestemmer også selv kolonnernes rækkefølge i dialogen.

Updated on januar 12, 2023

Related Articles