1. Home
  2. Indstillinger
  3. Menupunkt – Indstillinger

Menupunkt – Indstillinger

Via indstillinger kan du foretage ændringer i brugere, brugerroller, lageropsætning, printeropsætning, lastbæreropsætning, speditøropsætning mm.

Du får via indstillinger et samlet overblik over alle de indstillinger du har lavet gennem opsætningen af PeakWMS. Via indstillinger kan du også ændre på de valg du har foretaget under opsætningen.

Avanceret

Under Avanceret, kan du uploade logo, vælge plukkemetode, varemodtagelsesmetode, følgeseddelindstillinger mm.

Derudover kan du også fastsætte, om der skal oprettes tolddokumenter, hvilken basisvaluta du benytter på din webshop, samt om du ønsker at benytte Cross-Docking. Med Cross-Docking kan du afsende single line ordrer, direkte fra varemodtagelsen. Du behøver dermed ikke først at lægge varen på lager, for derefter at opstarte en plukkeproces.

Du kan se alle de indstillinger du kan lave under Avanceret, på billedet herunder:

Webshopintegration

Via webshopintegration kan du se allerede oprettede webshopintegrationer, og du kan oprette nye webshopintegrationer til din PeakWMS. Det er under denne funktion du henter produkter, påbegynder modtagelse af ordrer i PeakWMS og synkroniserer dine salgstal.

ERP integration

Benytter du et ERP-system til håndtering af ordrer, kan du integrere dette til din PeakWMS.

For at opsætte en ERP-integration, skal du angive et navn og en access token.

Speditøropsætning

Via Speditøropsætning, kan du tilføje speditøraftaler. Ved at opsætte dine speditøraftaler i PeakWMS giver du PeakWMS adgang til at printe labels til dine ordrer.

Du kan indtaste alle relevante oplysninger for dine speditøraftaler; cut-of tid, afhentningsdage osv. Har du speditøraftaler, med forskellige afhentningstidspunkter vil PeakWMS prioritere ordrene med speditøren, der afhentes først.

Du kan tilføje alle de speditøraftaler du vil, og du kan også tilføje flere under af den samme type. Har du f.eks. en aftale med Coolrunner, kan du dele speditøraftalen op på cut-off tid eller afhentningsdage, så du kun plukker og pakker de ordrer, der er relevante for dagen.

Lageropsætning

Via lageropsætning kan du oprette og redigere dit lager. Her kan du tilføje ekstra lokationer; pallelokationer, reoler, bufferlokationer og forsendelseslokationer.

Du kan oprette reolskabeloner, så du nemt og hurtigt kan tilføje nye reoler til din eksisterende lageropsætning, og du kan oprette plukkevogne og pakkeborde, der kan tildeles til et bestemt område på lageret.

Har du flere lagerlokationer på samme adresse eller flere bygninger ved siden af hinanden, anbefaler vi, at du laver et stort lager og markerer de forskellige bygninger med områder, for at visualisere dem i PeakWMS.

Lastbæreropsætning

I Indstillinger finder du også Lastbæreropsætningen. Her kan du tilføje lastbærertyper, og oprette lastbærere til dit lager.

Lastbærerne kan bl.a. bruges i plukkeprocessen og i varemodtagelsen.

Du opretter en lastbærertype ved at klikke på den grønne Opret-knap, og tilføjer lastbærere til den pågældende type ved at klikke på tandhjulet til højre.

Der vil som standard ligge en række lastbærertyper i PeakWMS. Disse oprettes, når du får adgang til PeakWMS. Du må IKKE SLETTE disse lastbærertyper.

Printeropsætning

Under printeropsætningen i Indstillinger, skal du som det allerførste step downloade .NET. Derefter skal du downloade PeakWMS Print server, for at kunne oprette forbindelse til dine printere.

Når du har downloadet PeakWMS Print server, skal du logge ind med en admin-bruger. Herefter vil PeakWMS finde de printere, der er tilgængelige på din computer. Blandt disse printere, skal alle have en type. Her skal minimum én være en labelprinter. Har du flere labelprintere skal du sætte alle labelprintere i type Labelprinter.

har du svært ved at kende forskel på dine printere, kan du angive et brugerdefineret navn til de enkelte printere. Det brugerdefinerede navn er synligt i de dialoger, hvor det er nødvendigt, at du vælger en printer.

Alle printere, der ikke er i brug, enten som A4-printer eller Labelprinter, sætter du i type Ignore.

Brugerroller

Under brugerroller kan du oprette nye brugerroller, og ændre i de roller du har oprettet i PeakWMS.

Overblikket viser både de standardroller, der ligger i PeakWMS, og de roller, som du selv har oprettet. Standardrollerne er markeret som standard og kan hverken redigeres eller slettes. Det sørger vi i Peak Warehousing for at gøre. Standardrollerne er tilpasset de forskellige funktioner, der findes på lageret webshoppen generelt.

Vi anbefaler, at du opretter brugerroller, der kan bruges som standard for flere af dine medarbejdere, og at du, når du opretter rollerne, sørger for ikke at give flere rettigheder end højst nødvendigt.

Brugere

Via Brugere kan du administrere brugerne. Du kan slette gamle brugere, og tilføje nye, hvis det bliver nødvendigt. Du kan også redigere brugerne, hvis en medarbejder skal have tildelt en anden rolle, end de tidligere har haft.

Du har to muligheder for at oprette nye brugere:

  • Opret direkte i PeakWMS ved at indtaste en mail og et password
  • Invitér via mail: du indtaster mail for den medarbejder, der skal oprettes, og sender en invitation. Medarbejderen modtager invitationen via mail med link til færdiggørelse af oprettelse

Betaling

Via Betaling indstiller du, hvordan du ønsker at betale for dit abonnement for PeakWMS. Du kan vælge mellem at betale med faktura eller at betale med kort.

Emailskabeloner

Via Emailskabeloner, kan du opsætte de forskellige typer emails, der sendes ud fra PeakWMS.

Du kan oprette alle de emailskabeloner af hver type, som du ønsker. Du kan oprette en emailskabelon som standard, og du kan oprette pr. land.

Vi anbefaler, at du opretter en standardskabelon.

Du vælger selv tekst og design for dine emailskabeloner.

Opretter du ikke emailskabeloner, vil en standardmail fra PeakWMS sendes ud.

Adresser

Under Adresser indstiller du afsenderadresse, returadresse og adresse for Norsk agent.

Det er vigtigt, at du indstiller disse ting, da der ellers kan opstå problemer med hent af labels og oprettelse af returlabels.

Updated on marts 30, 2022

Was this article helpful?

Related Articles