Nul pluk

OBS! Vi anbefaler IKKE, at denne metode bruges, hvis ikke man har kigget ordentligt efter varen på lageret, da nul pluk nuller lagerbeholdningen på produktet, på den givne lokation.

Hvis det alligevel er nødvendigt at nul plukke en vare, brug da Håndtering af Nul-pluk i arbejdsdialogen efterfølgende, til at undersøge, om varen rent faktisk ikke er på lageret.

En gang imellem kan du komme ud for, at en vare ikke kan findes på lageret, når en plukker bliver bedt om at plukke den. Det kan eksempelvis være, at varen har vist sig at være defekt, og at du først har opdaget det, da du var begyndt at plukke til ordren, varen skal plukkes til. Det kan også være, at en vare er blevet lagt på en forkert plads, eller at der er blevet taget en vare til en reklamation, uden at den manuelt er blevet trukket fra i lagerbeholdningen i PeakWMS.

Her kan du, når du befinder dig i plukkeprocessen, nul-plukke den vare, der ikke er på lager.

Du nulplukker ved at nedjustere plukkemængden til 0. Dette gør du på de orange minus-knapper på din device. Bagefter fortsætter du med at plukke, til ordren eller ordrerne på din plukketur er plukket færdig.

Når ordren er plukket færdig, og der i PeakWMS er registreret et nul-pluk på en vare, vil ordren være markeret med rød i pakkeprocessen.

Når pakkeren scanner lastbæreren, får vedkommende følgende to muligheder:

  • Parkér ordren og vent: Ordren sendes samlet, når resten er på lager. Her printes en “park” label, der skal scannes, når ordrerne skal konsollideres.
  • Send, hvad der er plukket; Resten sendes senere (da denne metode sender mere end én pakke afsted, vil der være ekstra fragtomkostninger)

Pakkeren vil få vist en liste over de produkter, der hører til ordren, og vil nemt kunne overskue, hvilken vare, der mangler i ordren, samt hvilken mængde, der mangler. Ikke opfyldte linjer vil være markeret med rød, mens opfyldte linjer er markeret med grøn.

Når pakkeren får vist denne skærm, vil vedkommende skulle tage stilling til, hvad næste step skal være.

Parkér ordren

Vælger du at parkere hele ordren, vil du blive bedt om at stille ordren til side. PeakWMS vil printe en “Parked”-label til ordren, der kan scannes, når ordrene skal samles igen. Kommer du til at smide denne label væk, kan du finde koden til labelen på ordren i PeakWMS. På labelen er også noteret ordrenummer og kundens navn, så du nemt kan finde rundt i, hvad der hører til hvilke ordrer.

Når en ordre er blevet parkeret, oprettes der en ny plukkeordre på det eller de produkter, der ikke var på lager, da ordren blev plukket første gang. Plukkeordren oprettes først, når de resterende linjer på ordren kan opfyldes.

Når produktet igen er på lager, og er blevet plukket, vil du, af PeakWMS, blive informeret om, at der ligger en parkeret ordre, som varen skal sendes sammen med. PeakWMS informerer dig om kundens navn og ordrenummer, så du nemt kan finde frem til ordren.

Vi anbefaler, at du stiller dine parkerede ordrer samlet, så du nemt kan navigere blandt dem.

Har du parkeret en ordre, som en kunde alligevel ønsker at få fremsendt, og ikke ønsker at vente på resten, kan du scanne den parkeringslabel som PeakWMS har printet ud til ordren. Når du scanner denne, vil du igen blive stillet overfor valget, om du ønsker at sende det der er plukket.

Del ordren op

Du kan dele ordren op og sende det, der er på lager nu, og eftersende det resterende, når det er modtaget på lageret.

Vælger du at dele ordren op, vil der blive oprettet en shipping label til den del af ordren, som du ønsker at sende nu, og der vil blive lavet en ny plukkeordre, der frigives, når de resterende produkter er på lager igen.

Vælger du denne mulighed, skal du være opmærksom på, at der forekommer ekstra fragtomkostninger for dig, da kunden formentligt kun har betalt en enkelt fragt, og ordren sendes i mere end en forsendelse.

OBS! Vi anbefaler altid, at du tjekker efter en ekstra gang, og evt. får et ekstra par øjne på, der kan hjælpe med at lede efter varen. Brug derudover din sunde fornuft. Hvis der i PeakWMS er registreret 20 på lager, er der en stor chance for, at de ligger et andet sted på lageret, og blot er blevet placeret på en forkert lokation i PeakWMS.

Brug arbejdsdialogen Håndtering af nul-pluk som udgangspunkt, når du skal undersøge, om en vare er på lageret eller ej. Her får du vist lokationen, hvor beholdningen var registreret, mængden på lokationen inden nul-pluk, samt hvem, der har foretaget nul-plukket.
Updated on marts 3, 2023

Related Articles