Admin – Økonomi

I Admin-dialogen under Økonomi, finder du et overblik over dine fakturaer, og det registrerede timeforbrug fra PeakWMS.

Timeforbruges dækker over support (rettelse i data, udregninger mm.), aftalt udvikling (købte features) osv.

Timeforbrug

Under fanen Timeforbrug, kan du skabe dig et overblik over de timer, der er blevet registreret af PeakWMS i forbindelse med support, udvikling osv.

I dialogen kan du skabe overblik over, hvilke timer, der er blevet faktureret, og hvilke timer, der bliver faktureret på din næste faktura.

Under Timeforbrug, har du mulighed for at sortere på, om du vil have vist både fakturerede linjer og ikke fakturerede linjer, eller blot den ene.

Du vil også kunne se timeantallet, der er brugt, og totalprisen for timerne.

Klikke du på en linje i timeforbruget, vil du få vist en liste over alle timer, der er brugt på den enkelte opgave. Også her, vil du kunne se, hvilke timer, der allerede er faktureret, og hvilke, der ikke er.

Faktura

Under fanen Faktura, kan du finde og downloade alle de fakturaer, der er blevet sendt til dig fra PeakWMS.

OBS! Alle fakturaer efter 1/10-2021 kan findes i dialogen. Fakturaer før denne dato vil ikke figurere i PeakWMS.

Updated on januar 11, 2023