Opret lokation

Lokationerne på dit lager er paller og reoler, som du bruger til dine varer. I denne artikel vil du blive guidet igennem, hvordan du opretter en gulvlokation.

For at oprette en lokation på dit lager, er det vigtigt, at du først har oprettet både lager om områder på dit lager. Dette skal du gøre, da det er nødvendigt for, at gulvlokationen kan placeres. Derudover kan du have flere Lagre og flere områder på dine lagre, som gulvlokationen kan placeres i.

Du kan læse mere om oprettelse af lager her, og områder her.

Lokationerne på dit lager skal bruges til indplacering af varer. Hvis ingen lokationer du har oprettet, kan du ikke oprette og give dine varer en placering på lageret.

Step 1: Tilgå Indstillinger og vælg lager

For at oprette en lokation på et lager, skal du først tilgå lageropsætningen, der ligger i indstillinger. Lageropsætningen er valgt som standard, når du tilgår indstillinger i menuen.

Step 2: Vælg Lager og område

For at oprette en lokation, skal du tilgå det lager og område, som du ønsker at oprette en lokation i.

Når du er kommet videre til det valgte lager, vil du få vist et overblik som billedet nedenfor. Billedet viser de områder du har oprettet på dit lager, samt deres navn, mål og plukkesekvens.

Step 4: Rediger områdeindhold

Når du har valgt lager og område, skal du redigere området. Her klikker du på burgermenuen øverst til venstre i området, og vælger Rediger Områdeindhold.

Step 5: Indsæt ny lokation

Når du har klikket på Redigér områdeindhold, vil du få vist et overblik over området.

Når du skal indsætte en gulvlokation klikker du på Indsæt ny lokation, øverst til venstre i dialogen.

Når du har klikket på Indsæt ny lokation, dukker en menu frem. Her finder du de muligheder du har for at oprette en lokation:

Ny Plukkelokation

En plukkelokation er en lokation, hvor du kan plukke fra i din plukkeproces. Plukkelokationen skal have en sekvens, da den skal indgå i den plukkeslange, som PeakWMS skal lave på dit lager.

Ny Genopfyldningslokation

En genopfyldningslokation er en lokation, der ikke indgår i din plukkeslange. Genopfyldningslokationen vil være en lokation, hvor du kan opbevare ekstra lagervarer. Lokationen er markeret med grå i dit lageroverblik, for at markere, at lokationen er på dit lager, men at det ikke er muligt at plukke fra den. Du kan placere lagervarer på lokationen, men du vil ikke kunne plukke fra lokationen i plukkelokationen.

Lokationen bruges i stedet i forbindelse med genopfyldningsværktøjet i PeakWMS.

Ny Forsendelseslokation

Med en forsendelseslokation, kan du hjælpe dine medarbejdere med placering af ordrerne, når de skal afsendes. Her tildeler du lokationen en eller flere af dine speditører, hvorefter pakkeren vil blive bedt om at placere ordren på forsendelseslokationen, når ordren er pakket.

Forsendelseslokationen er ikke en plukkelokation, og du vil derfor ikke kunne placere og plukke lagervarer fra den.

Du laver en forsendelse gennem menupunktet Forsendelse. Du kan læse, mere om forsendelser her.

Step 6: Angiv navn og sekvens for lokationen

Når du har valgt den ønskede lokationstype, kommer et rødt felt frem på skærmen. Feltet er rødt, fordi der mangler oplysninger for lokationen. For at indtaste oplysningerne højreklikker du på lokationen, og klikker på Indstillinger.

Herfra vil du få vist en dialog, hvor du kan indtaste oplysninger.

Oplysningerne, der skal indtastes for de forskellige lokationstyper. Informationerne er de samme for plukkelokation og genopfyldningslokation.

Her skal du indtaste Navn og Sekvens.

Forsendelseslokation

For forsendelseslokationen ser dialogen en smule anderledes ud. Her skal du ikke indtaste sekvens, men du skal i stedet indtaste speditørprodukter.

Step 7: HUSK at gemme området, når du har indsat de ønskede lokationer

Updated on juli 13, 2023

Related Articles