1. Home
  2. Indkøb
  3. Indkøbsordre
  4. Indkøb: Opret indkøbsordre manuelt

Indkøb: Opret indkøbsordre manuelt

PeakWMS indeholder et indkøbssystem, som du kan bruge til at oprette indkøbsordrer til dine leverandører.

Indkøbsordrerne, der oprettes i PeakWMS, hjælper med at gøre din varemodtagelse mere overskuelig.

PeakWMS’ indkøbssystem indeholder tre måder at oprette indkøbsordrer på:

  • Manuel oprettelse
  • Import
  • Indkøbsbehov

Step 1: Opret indkøbsordre

For at oprette en indkøbsordre i PeakWMS skal du tilgå Indkøb > Indkøbsordre.

PeakWMS viser her en dialog med alle indkøbsordrer oprettet i PeakWMS.

For at oprette en indkøbsordre, skal du klikke på knappen Opret, der ligger øverst til venstre i dialogen.

Step 2: Indtast oplysninger

Du skal som minimum udfylde alle felter, der er markeret med *.

Vælg type og status

Når du opretter en indkøbsordre, kan du vælge, om du vil oprette en Faktura eller en kreditnota, og du kan vælge, om du vil oprette indkøbsordren i status “Bestilt hos leverandør”, “Klar til modtagelse” eller “Kladde”.

Kun indkøbsordrer af typen Faktura, i status “Klar til modtagelse” er synlige under Arbejdsdialog > Varemodtagelse.

Vælg leverandør

For at oprette en indkøbsordre, er det nødvendigt, at dine leverandører er oprettet i PeakWMS. Er de ikke oprettet, skal dette gøres. Det kan gøres manuelt eller via excel import under Indkøb > Leverandør.

Du vælger leverandør ved at skrive i feltet eller klikke på loopen yderst til højre.

Ordrenummer og referencenummer

Du skal indtaste et ordrenummer, for at kunne oprette en indkøbsordre. Har du allerede lagt ordren hos din leverandør, vil vi anbefale, at du bruger det ordrenummer.

Referencenummeret er ikke påkrævet, men hvis det anvendes hos din leverandør, kan du indtaste det på indkøbsordren.

Modtagelseslager

Du kan angive et lager, som ordren skal varemodtages på. Angives et lager, vil det ikke være muligt at varemodtage ordren i andre lagre.

Ønsker du ikke styring over hvilket lager der modtages på, undlader du at udfylde feltet.

Du kan vælge, om du vil have vist, hvor meget, der er på lager, på det valgte lager.

Derudover kan du markere, om ordren skal sættes til pre-salg. Sættes denne markering, sendes lagertallene til webshoppen, så snart indkøbsordre oprettes.

Forventet modtagelse

Du kan angive en forventet modtagelse for din indkøbsordre. Du angiver en dato ved at klikke på kalenderen yderst til højre på linjen.

Alle varer på indkøbsordren, der ikke er modtaget til forventet tid, vil blive synlige i forventet leveringsoverblikket under Indkøb > Forventet leveringsoverblik.

Kommentarfelt

Du kan angive en kommentar på din indkøbsordre. Kommentaren vil kunne ses under Arbejdsdialog > Varemodtagelse, når indkøbsordren varemodtages.

Vælg prognosetype

Du kan vælge forskellige prognosetyper ved oprettelse af indkøbsordre.

Prognosetype: Lav tom ordre

PeakWMS er sat til som standard at vælge Lav tom ordre. Her tilføjer du selv de produkter, som du ønsker at købe hjem.

Prognosetype: Forecasting/Forudsig indkøb

PeakWMS laver en beregning på, hvad du skal købe hjem, for at sikre, at du har nok på lager.

Du kan læse mere om beregningerne for forecasting her:

Valuta

Du skal vælge valuta for din indkøbsordre, hvis du indtaster kostpriser i ordren. Feltet vil som standard være udfyldt med den valuta, der er sat på leverandøren.

Du kan sætte valuta på leverandøren under Indkøb > Leverandør. Er der ikke sat en valuta, vil denne altid være DKK.

Valutakurs

Valutakursen på indkøbsordren sættes til dagskursen for den valgte valuta.

Det betyder, at har du handlet i en valuta, der svinger meget, og ikke har oprettet indkøbsordre i PeakWMS samme dag som bestilling, så skal du SELV sørge for at justere kursen, så den stemmer.

Du ændrer valutakursen ved at klikke på ikonet yderst til højre, indtaste kursen, og godkende, at du ønsker at ændre kursen.

Forsendelsesomkostninger

Du kan indtaste forsendelsesomkostninger på indkøbsordren. Forsendelsesomkostningerne kan fordeles på kostpriserne på de bestilte varer, så kostprisen er så retvisende som muligt.

Du vælger, hvordan omkostningerne skal fordeles; jævnt på mængder, procentvis på kostpris eller om de ikke skal fordeles på indkøbsordrelinjerne. I sidste tilfælde vil forsendelsesomkostningerne ikke blive medregnet som en del af kostprisen.

Gebyr på indkøbsordren

Feltet gebyr er lavet, så du både kan skrive et positivt og et negativt tal i feltet. Det vil sige, at du kan bruge feltet til at indtaste reelle gebyrer for indkøbsordre, eller du kan bruge feltet, til hvis du f.eks. har modtaget en samlet rabat på indkøbsordren.

Tallet, der indtastes i feltet, vil også figurere i bunden af indkøbsordren, under Totaler.

Indtastes gebyret med minus foran, eksempelvis -1000, vil beløbet blive trukket fra indkøbsordrens samlede beløb.

Step 3: Tilføj indkøbsordrelinjer

Du tilføjer ordrelinjer til din indkøbsordre, ved at klikke på Tilføj ordrelinje i bunden af dialogen. Du kan tilføje alle de ordrelinjer du har brug for.

Husk at fjerne ubrugte linjer igen.

Tilføj produkter til indkøbsordren

For at tilføje et produkt, klikker du i feltet yderst til venstre. Her kan du indtaste beskrivelse, varenummer eller EAN, for at finde frem til produktet, som du vil tilføje til linjen.

Du kan også tilføje produktet ved at klikke på forstørrelsesglasset.

Kommer produktet du søger efter ikke frem, er det fordi, at produktet ikke er tildelt en leverandør.

Varianter og Sampak

Når du tilføjer et produkt med varianter eller et sampak hovedprodukt til en indkøbsordre, åbner PeakWMS en pop up, hvor alle varianter eller underprodukter vises.

Her kan du tilføje mængder til hver enkelt variant eller underprodukt. Alle varianter og underprodukter, hvor mængde angives, tilføjes til indkøbsordren.

Alle produktets varianter vil blive vist. Er der mange varianter, vil det være muligt at scrolle i listen. Hovedproduktet vil være vist øverst sammen med produktets kostpris, som du kan ændre, hvis ikke den stemmer.

Du kan justere mængden på + og – tasterne, eller du kan skrive i feltet.

Når du har tilføjet de varianter som du ønsker, klikker du på tilføj linjer.

PeakWMS tilføjer en linje for hver enkelt variant, hvor mængde blev angivet. Har du ændringer til nogle af linjerne, f.eks. kostpris eller hvis du har noteret forkert mængde, kan du rette i de enkelte linjer i indkøbsordren.

Vil du kun tilføje varianten du har indtastet i feltet, klikker du på Cancel. PeakWMS tilføjer så kun denne variant til indkøbsordren.

Kostpris på indkøbsordrelinje

For hver enkelt indkøbsordrelinje, skal du indtaste kostprisen på produktet.

Kostprisen du indtaster på indkøbsordrelinjen bruges bl.a. til at udregne en samlet lagerværdi for din lagerbeholdning.

Undlader du at indtaste en kostpris vil der være risiko for, at din lagerværdi ikke er korrekt.

Rabat på indkøbsordrelinje

Det er muligt at sætte rabat på indkøbsordrelinjer både i kr. og procent. Du ændrer type på feltet ved at klikke på overskriften. Er rabatten vise i % vil du kunne se et % tegn i overskriften.

Step 4: Opret indkøbsordre

Når alle de ønskede indkøbsordrelinjer er tilføjet med antal og kostpris, klikker du på Opret Ordre.

Når indkøbsordren er oprettet bliver du ført tilbage til overblikket, hvor du kan se alle indkøbsordrer, der er oprettet i PeakWMS.

Du kan sortere dialogen på oprettelsestidspunkt, for at placere de nyest oprettede øverst.

OBS!

Hvis du ikke kan oprette din ordre, skal du tjekke, om der er noteret et antal på alle indkøbsordrelinjer. Hvis ikke der er noteret antal, kan indkøbsordren ikke oprettes.

Derudover skal du tjekke, om PeakWMS har fundet frem til det produkt du ønsker at registrere på din indkøbsordre. Er produktet ikke fundet, kan du søge det frem ved at klikke på forstørrelsesglasset på produktlinjen.

Du kan se på indkøbsordrelinjen, om PeakWMS har registreret produktet korrekt. Hvis det er registreret korrekt, vil systemet finde frem til både varenummer og produktbeskrivelse, og det vil også være muligt at se et produktbillede på linjen.

Når alle påkrævede felter er udfyldt korrekt, vil Opret Ordre blive grøn.

Importér og opdatér indkøbsordre

Du har mulighed for at importere og opdatere indkøbsordre via excel-import.

Updated on maj 17, 2024

Related Articles