Opret leverandører fra webshop

I flere webshop hostsystemer er det muligt at tilføje leverandører eller brands til sine produkter.

PeakWMS indeholder en funktion, der gør det muligt at hente informationen, der ligger i dette felt, over i PeakWMS, og oprette leverandører på baggrund af informationerne. Leverandørerne, der oprettes, kan bruges når du opretter indkøbsordrer i PeakWMS’ indkøbssystem.

Du finder funktionen under Indstillinger > Webshop integration. Funktionen er som udgangspunkt slået fra. Du skal altså aktivt vælge, om du ønsker at oprette leverandører ud fra informationerne i webshoppen.

Funktionen er slået fra

Er funktionen slået fra, så hentes informationerne i feltet på webshoppen fortsat over i PeakWMS. PeakWMS lægger informationerne i feltet Mærke/Brand på produktet, og der oprettes IKKE leverandører ud fra informationerne.

Ønsker du at bruge PeakWMS’ indkøbssystem, skal du altså selv oprette dine leverandører i PeakWMS og tildele leverandøren til dine produkter.

Leverandører kan oprettes manuelt. Det kan du læse mere om her:

Eller de kan oprettes via Excel import. Ved excel import mapper du oplysningerne fra din excel fil til felterne, der findes i PeakWMS. Alt der som udgangspunkt kræves for importen er navnet på leverandøren. Alle øvrige oplysninger kan også manuelt tilføjes efterfølgende gennem Indkøb > Leverandør.

Du kan læse om, hvordan du tildeler en leverandør til et produkt her:

Funktionen er slået til

Er funktionen slået til, vil PeakWMS bruge informationerne fra webshoppen til at oprette leverandører, der kan bruges i PeakWMS’ indkøbssystem. Du kan til enhver tid oprette nye leverandører manuelt i PeakWMS, i din webshop, og du kan til enhver tid redigere i oplysningerne, der er for de enkelte leverandører.

Updated on marts 8, 2023

Related Articles