1. Home
  2. Forsendelse
  3. Oprettelse af forsendelseslokation og forsendelse

Oprettelse af forsendelseslokation og forsendelse

I PeakWMS kan du oprette forsendelseslokationer. En forsendelseslokation hjælper dig med at holde styr på pakkerne til dine forskellige speditører.

Forsendelseslokation

Når du opretter en forsendelseslokation kan du tildele speditører til lokationen. Når du tildeler en eller flere speditører til lokationen vil dine pakkere få at vide, at de skal placere ordrer, der skal sendes med denne speditør, på forsendelseslokationen, som det sidste step i pakkeprocessen.

Step 1: Tilgå Indstillinger – Lageropsætning

Som første step skal du tilgå indstillinger i menulinjen øverst. Under indstillinger finder du adgang til alle opsætninger, der er foretaget på din PeakWMS client; lager, speditør, printer, webshopintegration osv.

Under indstillinger skal du finde Lageropsætning, og klikke på det lager du ønsker at oprette en forsendelseslokation i.

Step 2: Vælg område

Når du har tilgået lageropsætningen og klikket dig ind på dit lager, skal du vælge, hvilket område du vil oprette din forsendelseslokation i.

Step 3: Indsæt lokation

Næste step klikker du på Indsæt lokation.

Step 4: Vælg forsendelseslokation

Vælg Ny forsendelseslokation.

Step 5: Indtast oplysninger for lokation

PeakWMS har nu indsat en rød firkant i dit lager. Denne højreklikker du på, for at redigere. Når du højreklikker får du to muligheder. Her vælger du indstillinger.

Når du har tilgået indstillinger for lokationen, skal du indtaste de oplysninger, der er nødvendige for, at forsendelseslokationen kan oprettes og benyttes. Her skal du først og fremmest navngive forsendelseslokationen.

Vi anbefaler, at du navngiver lokationen efter, hvilket speditørprodukt, der skal tildeles lokationen.

Step 6: Tildel speditørprodukter til forsendelseslokation

Når du har navngivet din forsendelseslokation, skal du tildele de speditørprodukter, der skal placeres på lokationen.

Du tildeler speditørprodukter ved at klikke på forstørrelsesglasset yderst til højre på linjen.

Når du klikker på denne, vil du få vist en pop-up, der viser de speditørprodukter, der er oprettet i din PeakWMS.

Skal der tilføjes mere end et speditørprodukt til forsendelseslokationen, skal du markere alle inden du klikker på vælg.

Søg eller find de ønskede speditører i listen.

Når du har valgt de ønskede speditørprodukter, klikker du på vælg. Vælg-knappen er først tilgængelig, når minimum ét speditørprodukt er markeret.

Step 7: Gem

Når du har indtastet alle nødvendige oplysninger, klikker du på gem.

Step 8: Gem området

Husk at gemme dit område, når du er færdig.

Forsendelse

Når du har oprettet en forsendelseslokation og tildelt speditørprodukter til den, vil PeakWMS automatisk oprette en ny forsendelse, første gang en ordre, der skal på forsendelseslokationen pakkes færdig.

Du finder forsendelserne, der oprettes under menupunktet Forsendelse.

Når dagen er omme og forsendelsen bliver afhentet af speditøren, vil PeakWMS have oprettet en end-of-day-rapport til speditøren, samt en liste over, hvilke varer, der er i forsendelsen, og deres toldinfo. Du slå End of Day listen til under Speditøropsætningen i Indstillinger.

Du afslutter forsendelsen ved at klikke på tre-prik-menuen ud for forsendelsen og klikke på Forsendelse Afsendt.

Omvendt er det også vigtigt, at du ikke stiller pakker på forsendelsen, der ikke er registreret, da du risikerer ekstra toldomkostninger, pga. manglende informationer.

Updated on april 26, 2022

Was this article helpful?

Related Articles