Opsætning af Bring i PeakWMS

En af de speditører, der kan integreres direkte til PeakWMS er Bring. Når du opsætter integrationen mellem PeakWMS og Bring, er der en række informationer, der skal gives, for at PeakWMS kan hente labels til dine ordrer.

For at opsætte Bring som speditør, skal du indtaste følgende oplysninger om din Bring aftale:
  • Api Key
  • Kunde Id
  • Kontakt Id
  • Webshop

Bring har i April 2022 ændret deres kunde Id format, så det skal starte med PARCELS_DENMARK- efterfulgt af de 7 cifre, der tidligere udgjorde dit kunde Id.

Derudover skal du for hvert enkelt speditørprodukt indtaste følgende:
  • Beskrivelse
  • Hostid
  • Produktkode
  • Type

Host id’et er det id der sendes med ordren fra din webshop, når den modtages i PeakWMS. Det er dette nummer PeakWMS fremover skal genkende speditørproduktet på, når du modtager en ordre i din webshop, der skal sendes med det pågældende speditørprodukt.

Produktkoden du skal notere er den kode, der skal bruges for at anmode om en label gennem Brings Api. Alle produktkoder hedder noget ala PICKUP_PARCEL, som det f.eks. ses på billedet nedenfor.

Er du i tvivl om, hvilken kode du skal bruge, kan du finde alle Brings produktkoder i denne fil.

Oversigt over Bring produkter og produktkoder

Her finder du koden her:

Når du indtaster koden i PeakWMS, skal du notere det som følgende: PICKUP_PARCEL_BULK

Updated on december 9, 2022

Related Articles