Webshopintegration: PeakWMS og DanDomain Classic

Når du opsætter din Dandomain Classic webshop i PeakWMS, er der en række informationer, der skal bruges, for at PeakWMS kan snakke sammen med din webshop.

Påkrævede informationer

PeakWMS skal bruge følgende informationer, for at kunne tilsluttes din DanDomain Classic webshop:

Navn

Billed URL

Web URL

Access Token

Costumer id/Kunde id

Når du opsætter PeakWMS skal du angive et navn for din shop. Har du mere end én shop, vil det være oplagt at angive et navn, der f.eks. viser, hvilket land shoppen tilhører.

Eksempelvis:

*Shopnavn* DK

*Shopnavn* NO

*Shopnavn* EU

Billed URL

Når produkterne hentes fra din webshop til PeakWMS, hentes billederne på produkterne over med de URL de har i shoppen.

Under billed URL, kan du indtaste et præfix for billederne, når de vises i PeakWMS. Du kan bare anvende din shop URL som præfix.

Web URL

Under Web URL skal du tilføje din shop URL. Din shop URL er den URL som dine kunder bruger, når de skal tilgå din webshop.

Din shop URL som regel se sådan ud:

https://*shopnavn*.dk/admin/WEBAPI

For enden af din shop URL skal du tilføje:

/admin/WEBAPI

Access Token

Din access token finder du i din webshop. En access token er nøglen, der skal bruges for, at PeakWMS kan få adgang til at modtage og sende informationer til din webshop.

For at få en access token skal du oprette en ny bruger gennem indstillinger i din DanDomain webshops back end.

Du finder en guide til oprettelse af access tokens i DanDomain her:

Du skal være obs på, at DanDomain, af sikkerhedsmæssige årsager, kun viser din access token én gang. Derfor er det vigtigt, at du kopierer og gemmer din access token.

Kunde id/Shop id

Dit kunde id (shop id) finder du under Indstillinger > Shopinfo

Valgfri informationer:

Standard returgebyr

Du kan vælge at registrere et standard returgebyr for din webshop. Beløbet du indtaster vil automatisk blive udfyldt, når en ordre tages retur gennem PeakWMS’ returflow.

Standard returgebyret kan ændres for den enkelte ordre i returflowet, men vil være pre-udfyldt med beløbet, der noteres på webshopintegrationen. Lader du feltet stå tomt, vil der ikke figurere et standard returgebyr

Afsenderadresse

Har du mere end én webshop og mere end ét lager, kan du tilføje afsender adresser pr. webshopintegration.

Indtaster du ikke en afsenderadresse på webshopintegrationen, bruger PeakWMS afsenderadressen, der er noteret under Indstillinger > Avanceret > Stamdata.

Opret leverandører fra webshop

OBS! Du kan slå til, om du ønsker, at PeakWMS automatisk skal hente dine leverandører fra din webshop. Funktionen er som udgangspunkt slået fra. Hvis ikke funktionen er slået til, vil informationerne fra shoppen fortsat blive hentet, men lægges i feltet Mærke/Brand på produktet.

Er funktionen slået til, vil PeakWMS i stedet oprette mærket som leverandør.

Webhooks

OBS! I modsætning til Shopify og WooCommerce, så understøtter DanDomain ikke automatisk oprettelse af webhooks i din webshop. Det er derfor nødvendigt, at du selv opretter dine webhooks i webshoppen, for at PeakWMS kan sende og modtage data fra webshoppen.

Hent data fra webshoppen

Når du har indtastet de påkrævede oplysninger, og gemt dem på webshopintegrationen, vil du blive sendt tilbage til overblikket over dine opsatte webshopintegrationer. Når du har gemt informationerne på webshopintegrationen og opsat webhooks i din back end, er du klar til at begynde at hente data fra webshoppen.

Hent produkter

Første step i Hent data fra webshoppen er at hente dine produkter. PeakWMS har brug for at kende dine produkter, for at kunne lagerføre og plukke produkterne til ordrer. For at hente produkterne fra shoppen klikker du Begynd under hent produkt:

Alt efter hvor mange produkter du har på din shop, så vil dette step tage tid. Der er selvfølgelig forskel på, hvor lang tid det tager, alt efter om du har 2000 produkter eller 200.000 produkter på din webshop.

For at hente produkterne, vil PeakWMS have dig til at bekræfte, at produkterne hentes. På skærmen vises en progress bar, så du kan holde øje med, hvor mange langt PeakWMS er med at hente produkterne fra din shop.

Forkerte oplysninger på webshopintegrationen

Har du indtastet forkerte oplysninger i din webshopintegration vil hent af produkter fejle med denne varsel:

OBS!

Det er vigtigt, at du husker at oprette webhooks for produkter i din DanDomain back end. Produkt webhook skal bruges, så PeakWMS og din webshop kan sende opdateringer på produkterne mellem webshop og PeakWMS. Du skal kun oprette én webhook for Produkt.

Når Hent Produkter er færdig skal du klikke på bekræft:

Når PeakWMS har hentet alle dine produkter fra webshoppen, og du har opsat dine webhooks i din back end, kan du begynde at oprette lagervarer på dine produkter. Du opretter lagervarer gennem Arbejdsdialog > Beholdning > Opret Beholdning.

Begynd at modtage ordrer fra webshop

Som næste step i opsætningen skal du begynde at modtage ordrer fra webshoppen.

Også i dette step er det vigtigt, at du husker at oprette webhooks i din webshops back end. Hvis ikke der er oprettet webhooks vil PeakWMS ikke kunne modtage og sende opdateringer på dine ordrer mellem PeakWMS og din webshop. Du skal kun oprette én webhook for Ordre.

Når du har oprettet webhooks i din webshops back end, og du har kørt modtag ordre-steppet i opsætningen, vil du begynde at modtage ordrer fra webshoppen. Du modtager udelukkende ordrer, der lægges efter integrationen mellem din webshop og PeakWMS er lavet. Der modtages ikke automatisk ordrer fra før opsætningen.

Har du ordrer fra før opsætningen, som du ønsker at plukke og pakke gennem PeakWMS, kan du hente dem manuelt gennem Ordrer, ved hjælp af host id’et fra webshoppen. For DanDomain-shops er host id’et som regel identisk med ordrenummeret.

OBS! Du skal være opmærksom på, at ordrer der registreres i PeakWMS ikke bliver frigivet medmindre, der er oprettet beholdning på produkterne, der indgår i ordren.

Synkronisér salgstal

Næste step i opsætningen er synkronisering af salgstal. Her har du mulighed for at lade PeakWMS hente salgshistorik fra din webshop. Du vælger selv fra hvilken dato du ønsker at hente data fra. PeakWMS er som standard opsat til at hente salgshistorik fra det seneste år.

Du kan ændre datoen, ved at klikke på kalenderen yderst til højre. Du skal være opmærksom på, at jo længere en periode du ønsker at hente salgshistorik for, jo længere tid tager det at hente dine data.

Ønsker du ikke at hente salgshistorik fra din webshop. skal du sætte datoen til dags dato.

Når du er klar til at hente dine salgstal, klikker du på Hent salgstal.

Salgshistorikken bruges sammen med PeakWMS indkøbssystem. Med salgshistorikken kan PeakWMS hjælpe dig med at vurdere, hvor meget du skal købe hjem af dine forskellige varer, baseret på dine tidligere salg, lead time hos dine leverandører, min og max beholdning osv.

Du kan læse mere om algoritmen, der bruges til udregning i indkøbssystemet her:

PeakWMS henter udelukkende datoer for salg, mængder og produkter, når der hentes salgsdata fra shoppen. Der hentes ikke informationer om hverken kunder eller adresser.

Begynd at sende data til integrationen

Indtil nu har du kun hentet og modtaget ting fra webshoppen. I dette step skal du markere, hvilke data du ønsker at sende til shoppen i forskellige situationer, når du bruger PeakWMS. De felter du markerer er udelukkende data, der sendes fra PeakWMS til din webshop.

Det er helt op til dig, hvilke data du ønsker at sende. Vi anbefaler dog, at du som minimum har følgende beskeder slået til:

Når disse er slået til, så informerer PeakWMS din shop, når:

Der foretages lagerjusteringer

EAN opdateres på et produkt

En ordre er pakket, og betaling kan trækkes (PeakWMS kan for nogle shops, sættes op til at trække betalingen)

Betalingen for en ordre er trukket

Beskederne her, er dem det som udgangspunkt anbefales, slåes til, for at shoppen bliver informeret korrekt ift. lagerjusteringer og træk af betaling på ordrer.

Du kan til enhver tid ændre, hvilke data du sender til din webshop. For at ændre det, klikker du her:

Send gennemsnitlig kostpris

Udover de anbefalede data, er der en række andre, som du kan slå til. Du kan bl.a. vælge, om du ønsker, at PeakWMS skal opdatere din gennemsnitlige kostpris på shoppen. Du skal dog være opmærksom på, at PeakWMS ikke kan opdatere den gennemsnitlige kostpris på dine produkter, medmindre du bruger Indkøbssystemet. Den gennemsnitlige kostpris opdateres nemlig kun, når en indkøbsordre med det pågældende produkt, lukkes.

Informer, når en indkøbsordre lukkes

Funktionen her er til dig, der har tilkoblet et ERP-system til din PeakWMS. Når du lukker en indkøbsordre, sender PeakWMS besked til dit ERP-system om, at en indkøbsordre er modtaget og lukket.

Updated on april 23, 2024

Related Articles