1. Home
  2. Indstillinger
  3. Konfiguration
  4. Told
  5. Told: Opsætning af toldoplysninger

Told: Opsætning af toldoplysninger

I PeakWMS har du mulighed for at opsætte toldoplysninger pr. land, som du sender ordrer til, hvis told til pågældende land er påkrævet.

Under Indstillinger > Konfiguration > Told, slår du til, om du ønsker, at PeakWMS skal generere tolddokumenter på dine ordrer til lande, hvor toldinformationer er påkrævet ved import.

Under Indstillinger > Konfiguration > Told, kan du opsætte landespecifikke momsnumre, importadresser osv.

Når du opretter en toldindstilling for et specifikt land, skal du angive land og CVR-nummer. Derudover skal du angive den importadresse du benytter i landet.

Updated on april 23, 2024

Related Articles