Konfiguration af Speditør i PeakWMS

For at kunne bruge PeakWMS til oprettelse af shipping labels til dine ordrer, er det nødvendigt, at du opsætter og konfigurerer dine speditører i PeakWMS.

For at opsætte en speditør i PeakWMS skal du bruge dine login/kontooplysninger til Speditøren; det vil sige kundenummer, adgangskode osv. Hvilke informationer, der skal bruges, afhænger af speditøren.

Informationerne modtages som regel i en mail, da aftalen hos speditøren er blevet oprettet. Kan du ikke finde informationerne, kan du skaffe dem fra speditøren.

Klik på Ny Speditør

For at oprette en ny speditør i PeakWMS tilgår du Indstillinger > Integrationer > Speditøropsætning.

Her klikker du på Ny speditør.

Vælg speditør

Når du har klikker på knappen, skal du vælge, hvilken speditør du oprette i PeakWMS. Vær opmærksom på, at opsætningen kræver, at du har en aktiv aftale med speditøren.

Opretter du en speditør til afhentning, skal du bruge “PeakWMS label”.

Indtast Kundeoplysninger

For at kunne printe labels i PeakWMS, er det nødvendigt, at du indtaster nogle oplysninger, fra dine kundeaftaler med dine enkelte speditører.

Det er vigtigt, at informationerne er korrekte, da det ellers ikke vil være muligt for PeakWMS at hente labels gennem speditørens API.

Oplysningerne, der skal indtastes varierer fra speditør til speditør. Billedet nedenfor viser opsætningen af en GLS-integration. Her skal du bl.a. indtaste:

Speditørintegration:

  • Brugernavn
  • Password
  • Kunde ID (ofte det samme som Brugernavn)
  • Kontakt ID
  • Webshop (Webshoppen, der skal tilføjes, er den webshopintegration, som du har koblet til din PeakWMS client tidligere i opsætningen)

Men som sagt, så varierer det, hvilke oplysninger, der skal indtastes i selve speditørintegrationen.

Konfigurationer for speditøren

Du har mulighed for at konfigurere en række forskellige opsætninger for hver enkelt speditør. Du kan læse mere om de enkelte konfigurationer nedenfor.

Speditøroverblik

I PeakWMS finder du et dashboard, der kan være med til at skabe overblik over antal ordrer til hvilke speditører. Du bestemmer selv, hvilke speditører du ønsker at få vist i speditøroverblikket.

Når du opretter en ny speditør, vil denne som udgangspunkt blive vist i speditøroverblikket. Ønsker du ikke, at speditøren skal vises, skal du bare vinge funktionen af. Når togglen er grå, er funktionen slået fra.

Godkendelse af returlabels

Når du benytter PeakWMS har du mulighed for at give dine kunder adgang til PeakWMS’ Kundeportal. I Kundeportalen kan du give kunder mulighed for at foretage returneringer. Her kan kunderne hente en returlabel, så de kan sende deres ordre tilbage til dit lager. Det er endnu ikke muligt at opkræve betaling for returlabel i kundeportalen. Du kan dog markere, at alle returlabels skal godkendes, inden de kan hentes.

Som en indstilling for returportalen, kan du bestemme, om en returlabel kræver godkendelse. Sender du f.eks. nogle af dine produkter med Danske Fragtmænd eller anden speditør, der håndterer tung last, kan en returlabel være en dyr omgang. Derfor har du mulighed for at opsætte kundeportalen, så du skal godkende returlabels.

Du kan slå funktionen til, så den gælder alle returlabels, eller du kan slå den til på returordrer, der vejer mere end en bestemt vægt.

OBS! Hvis en retur skal godkendes pga. vægt, er det vigtigt, at du noterer vægten i gram. Dvs. hvis returlabel skal godkendes for pakker over 20 kg, skal du altså notere 20.000 gram i PeakWMS.

Generer forsendelsespapirer

Du kan sætte PeakWMS op til at generere forsendelsespapirer. Det kræver, at du opsætter en forsendelseslokation i lageropsætningen i PeakWMS, og at du tilføjer de speditørprodukter til forsendelseslokationen, som skal indgå på forsendelsespapirerne.

Du finder en guide til opsætning af forsendelseslokation her:

https://help.peakwms.com/index.php/knowledge-base/oprettelse-af-forsendelseslokation-og-forsendelse/

Afsendelseslager

Du kan vælge, om du ønsker, at en speditør kun skal afsendes fra et bestemt lager. Her klikker du i feltet Afsendelseslager, og tilføjer det lager, du ønsker. Har du ikke behov for et specifikt afsendelseslager, efterlader du blot feltet tomt.

Afhentningsdage

Du kan sagtens have forskellige cut-off tider på dine speditører. Det kan også være, at dine speditører kommer på forskellige dage. Derfor skal det være muligt for at dig at indstille, hvilke dage dine speditører kommer, og hvornår på dagen cut-off er.

Når du indstiller afhentningsdage sørger PeakWMS for, at ordrene, der skal afhentes på bestemte dage, ikke frigives før den dag, hvor speditøren kommer efter dem. På den måde undgår du, at have pakker stående i flere dage inden de afhentes.

For at ændre i afhentningsdagene, klikker du på fluebenet eller i de tomme kasser.

Cut-off tid

Det samme gør sig gældende for cut-off tiden, der er det tidspunkt på dagen, hvor du vurderer, at det ikke længere er muligt at få ordrerne ud af døren til speditøren kommer.

Indstiller du disse tider i PeakWMS, vil systemet sørge for, at de ordrer, med kortest til cut-off, sendes først igennem pluk og pak, når du plukker manuelt, en ordre ad gangen, eller med plukkevogn. På den måde er du sikker på, at du ikke ender med ordrer, der ikke er blevet pakket i tide til afsending.

Sørg for, at den indstillede cut-off tid passer med, at du kan nå at plukke og pakke ordrerne inden speditøren henter pakkerne. Har du et tidspunkt sat på shoppen for seneste bestilling med afsendelse idag, kan du passende indstille dette tidspunkt som cut-off.

Du indstiller cut-off tiden ved at klikke på uret til højre, og klikke på tidspunkterne, så det stemmer med jeres cut-off.

Opret speditørprodukt

Når du opretter et speditørprodukt er det altid de samme oplysninger du skal indtaste.

  • Beskrivelse
  • HostID
  • Type (Hjemmelevering, PakkeShop, Erhverv osv.)
  • For alle speditører undtaget GLS, Post Nord og DAO, skal der også indtastes en produktkode pr. speditørprodukt.

Hvad er et host id, og hvor finder jeg det?

Host id’et er det id PeakWMS skal bruge, for at kunne koble speditørproduktet i PeakWMS med den fragtmetode, som din kunde har valgt i din webshop.

Når din kunde lægger en ordre på din webshop, og f.eks. har bestilt ordren med GLS pakkeshop som fragtmetode, så vil der på ordren være registreret et id, der gør, at PeakWMS kan identificere fragtmetoden.

Id’et skal plottes ind i speditøropsætningen på det pågældende speditørprodukt, for at PeakWMS automatisk kan tildele ordren det korrekte speditørprodukt, når ordren registreres i PeakWMS.

Hvordan du finder frem til host id’erne på dine fragtmetoder, afhænger af, hvilket fragtmodul du anvender på din shop. For nogle fragtmoduler er host id’et angivet i fragtmodulet i din webshops back end, for andre er det ikke.

For de fragtmoduler, hvor det ikke er tilfældet, er det nødvendigt, at du opretter en testordre på din webshop med dine forskellige fragtmetoder. Her vil Host id’et komme med over på ordren i PeakWMS. Host id’et vil ligge i en alarm på ordren under feltet “Tekst”.

Webshipper og Shipmondo

For webshipper gælder, at PeakWMS selv henter host id’et, når du har valgt en produktkode.

For Shipmondo skal du selv indtaste host id’et for speditørprodukterne. PeakWMS henter produktkoderne for de produkter du har på din aftale med Shipmondo. Hentning af produktkoderne gennem Shipmondos API kører langsomt. Vær derfor tålmodig, når du opsætter din Shipmondo i PeakWMS.

Tilføj flere speditørprodukter og aftaler

Du kan tilføje alle de aftaler og speditørprodukter du har brug for. Du skal blot bruger plusserne, som vist på billedet herunder.

Har du flere webshops, der kører på samme aftaler, men med forskellige cut off tider, så anbefaler vi, at du opretter en ny speditør med samme credentials.

Konfiguration af speditørprodukter

Du kan angive en række regler for hvert enkelt speditørprodukt du opretter i PeakWMS.

Du har følgende muligheder:

Opret automatisk returlabel til ordrer

Du sætte PeakWMS op til automatisk at hente returlabels til de ordrer, der lægges med et specifikt speditørprodukt.

Hver gang en ordre kommer ind med f.eks. GLS hjemmelevering, så vil der, når der hentes en almindelig shipping label, og blive hentet en returlabel.

Det er til enhver tid muligt at hente en returlabel manuelt på en ordre. Også selvom denne funktion er slået fra.

Standard

Du kan angive på et speditørprodukt, om det skal være markeret som standard.

Er et speditørprodukt angivet som standard betyder det, at alle ordrer, der kommer ind enten uden en speditør, eller med et host id som PeakWMS ikke kender til, vil blive frigivet med standard speditørproduktet.

Du skal kun angive ét standardspeditørprodukt.

Du kan til enhver tid ændre standardspeditørproduktet.

Pak ordrer i kolli

Du kan angive på dine enkelte speditørprodukter, om de skal pakkes som kolli. Vinger du denne funktion af, vil pakkeflowet, som ordrerne med valgte speditørprodukt pakkes i, være baseret på pak af kolli.

Pakkeprocessen vil være anderledes end normalt.

Funktionen kan til enhver tid slåes til og fra.

Ønsket leveringsdato påkrævet

Du kan angive på et speditørprodukt, om ordrerne med fragtmetoden skal have angivet en ønsket leveringsdato. Hvis ikke en ordre har angivet en ønsket leveringsdato, vil ordren ikke kunne frigivet.

Brugeren angiver ønsket leveringsdato på selve ordren.

Ordrerne frigives på baggrund af ønsket leveringsdato.

Returspeditørprodukter

Du kan angive et returspeditørprodukt pr. speditørprodukt.

Returspeditørproduktet er det speditørprodukt, der oprettes en returlabel ud fra, hvis der oprettes en returlabel på selve ordren eller hvis en kunde henter en returlabel gennem returportalen.

Efterlades feltet tomt bruges speditørproduktet på ordren.

Updated on juni 13, 2023

Related Articles