Opsætning – Speditør

For at kunne benytte PeakWMS til afsending af ordrer, skal du opsætte dine speditøraftaler i PeakWMS. Dette gør du nemt under opsætningen. Du finder speditøropsætningen under Indstillinger.

Du kan tilføje alle de speditøraftaler du har brug for. Har du flere forskellige speditørprodukter under f.eks. Coolrunner eller Webshipper, der har forskellige cut-off tider, kan du dele speditøren op, og oprette speditørprodukterne under hver sin speditør.

OBS! Oprettelse af speditører i PeakWMS kræver, at du har et login og en aftale med de enkelte speditører. Bruger du f.eks. Coolrunner, Webshipper eller Shipmondo, skal du bruge dit login til disse, for at tilføje speditøraftale til PeakWMS.

For at oprette dine speditøraftaler i PeakWMS, er det nødvendigt, at du tilføjer en webshop integration til PeakWMS. Du tilføjer en webshop til PeakWMS gennem Webshop integrationer i Indstillinger.

Klik på knappen Ny Speditør

PeakWMS forsøger selv at hente de speditører du har oprettet i din webshop. Hvis PeakWMS finder speditørerne, vil de være synlige under speditøropsætningen i Indstillinger.

Vælg speditør

Næste step er at vælge den speditør du ønsker at oprette på din PeakWMS. Her vil du få vist de speditører, der allerede er lavet integrationer til i PeakWMS.

Speditøren yderst til højre i billedet, er en standardlabel, der bl.a. kan bruges til afhentninger. Bruger du denne speditør, kan du oprette labels udelukkende med kundens navn, adresse og ordrenummer.

Udfyld oplysninger

Når du har valgt den speditør, som du ønsker at tilføje, udvider dialogen sig. Her skal du indtaste oplysninger om speditøraftalen. Du skal indtaste dine aftaleoplysninger, fordi PeakWMS sender disse med, når der hentes labels gennem speditørens API. Af den grund er det heller ikke muligt for dig at oprette speditørprodukter, uden at du har indtastet oplysninger om din aftale.

Hvis du blot indtaster noget tilfældigt i felterne, vil PeakWMS heller ikke kunne hente labels, da oplysningerne skal matche e oplysninger, som speditøren har.

I eksemplet nedenfor er der valgt GLS som speditør. I dialogen skal du indtaste Navn, Cut-off tid (tidspunktet du senest modtager ordrer på din webshop til afsending samme dag), afhentningsdage, dine speditøraftaler, samt speditørprodukter.

Speditøroverblik

I PeakWMS finder du et dashboard, der kan være med til at skabe overblik over antal ordrer til hvilke speditører. Du bestemmer selv, hvilke speditører du ønsker at få vist i speditøroverblikket.

Når du opretter en ny speditør, vil denne som udgangspunkt blive vist i speditøroverblikket. Ønsker du ikke, at speditøren skal vises, skal du bare vinge funktionen af. Når togglen er grå, er funktionen slået fra.

Godkendelse af returlabels

Når du benytter PeakWMS har du mulighed for at give dine kunder adgang til PeakWMS’ Kundeportal. I Kundeportalen kan du give kunder mulighed for at foretage returneringer. Her kan kunderne hente en returlabel, så de kan sende deres ordre tilbage til dit lager. Det er endnu ikke muligt at opkræve betaling for returlabel i kundeportalen. Du kan dog markere, at alle returlabels skal godkendes, inden de kan hentes.

Som en indstilling for returportalen, kan du bestemme, om en returlabel kræver godkendelse. Sender du f.eks. nogle af dine produkter med Danske Fragtmænd eller anden speditør, der håndterer tung last, kan en returlabel være en dyr omgang. Derfor har du mulighed for at opsætte kundeportalen, så du skal godkende returlabels.

Du kan slå funktionen til, så den gælder alle returlabels, eller du kan slå den til på returordrer, der vejer mere end en bestemt vægt.

OBS! Hvis en retur skal godkendes pga. vægt, er det vigtigt, at du noterer vægten i gram. Dvs. hvis returlabel skal godkendes for pakker over 20 kg, skal du altså notere 20.000 gram i PeakWMS.

Generer forsendelsespapirer

Du kan sætte PeakWMS op til at generere forsendelsespapirer. Det kræver, at du opsætter en forsendelseslokation i lageropsætningen i PeakWMS, og at du tilføjer de speditørprodukter til forsendelseslokationen, som skal indgå på forsendelsespapirerne.

Du finder en guide til opsætning af forsendelseslokation her:

https://help.peakwms.com/index.php/knowledge-base/oprettelse-af-forsendelseslokation-og-forsendelse/

Afsendelseslager

Du kan vælge, om du ønsker, at en speditør kun skal afsendes fra et bestemt lager. Her klikker du i feltet Afsendelseslager, og tilføjer det lager, du ønsker. Har du ikke behov for et specifikt afsendelseslager, efterlader du blot feltet tomt.

Afhentningsdage

Du kan sagtens have forskellige cut-off tider på dine speditører. Det kan også være, at dine speditører kommer på forskellige dage. Derfor skal det være muligt for at dig at indstille, hvilke dage dine speditører kommer, og hvornår på dagen cut-off er.

Når du indstiller afhentningsdage sørger PeakWMS for, at ordrene, der skal afhentes på bestemte dage, ikke frigives før den dag, hvor speditøren kommer efter dem. På den måde undgår du, at have pakker stående i flere dage inden de afhentes.

For at ændre i afhentningsdagene, klikker du på fluebenet eller i de tomme kasser.

Cut-off tid

Det samme gør sig gældende for cut-off tiden, der er det tidspunkt på dagen, hvor du vurderer, at det ikke længere er muligt at få ordrerne ud af døren til speditøren kommer.

Indstiller du disse tider i PeakWMS, vil systemet sørge for, at de ordrer, med kortest til cut-off, sendes først igennem pluk og pak, når du plukker manuelt, en ordre ad gangen, eller med plukkevogn. På den måde er du sikker på, at du ikke ender med ordrer, der ikke er blevet pakket i tide til afsending.

Sørg for, at den indstillede cut-off tid passer med, at du kan nå at plukke og pakke ordrerne inden speditøren henter pakkerne. Har du et tidspunkt sat på shoppen for seneste bestilling med afsendelse idag, kan du passende indstille dette tidspunkt som cut-off.

Du indstiller cut-off tiden ved at klikke på uret til højre, og klikke på tidspunkterne, så det stemmer med jeres cut-off.

Indtast Kundeoplysninger

For at kunne printe labels i PeakWMS, er det nødvendigt, at du indtaster nogle oplysninger, fra dine kundeaftaler med dine enkelte speditører.

Oplysningerne, der skal indtastes varierer fra speditør til speditør. Billedet nedenfor viser opsætningen af en GLS-integration. Her skal du bl.a. indtaste:

Speditørintegration:

  • Brugernavn
  • Password
  • Kunde ID (ofte det samme som Brugernavn)
  • Kontakt ID
  • Webshop (Webshoppen, der skal tilføjes, er den webshopintegration, som du har koblet til din PeakWMS client tidligere i opsætningen)

Men som sagt, så varierer det, hvilke oplysninger, der skal indtastes i selve speditørintegrationen.

Når du opretter et speditørprodukt er det altid de samme oplysninger du skal indtaste.

  • Beskrivelse
  • HostID
  • Type (Hjemmelevering, PakkeShop, Erhverv osv.)
  • For alle speditører undtaget GLS, Post Nord og DAO, skal der også indtastes en produktkode pr. speditørprodukt.

Tilføj flere speditørprodukter og aftaler

Har du flere speditøraftaler med samme speditør, eller benytter du f.eks. Coolrunner, Webshipper eller Shipmondo til forskellige speditørprodukter, med forskellige cut-off tider, kan du tilføje flere aftaler og speditørprodukter ved at klikker på plusset ud for.

Når du har indtastet alle de nødvendige oplysninger, klikker du på Gem. Din speditøraftale er nu synlig under Speditøropsætningen. Ønsker du at tilføje flere speditøraftaler, gentager du opsætningen endnu engang med den ønskede speditør.

Speditørprodukter

Når du skal tilføje et nyt speditørprodukt, klikker du på + ud for Speditørprodukt. Når du klikker her, tilføjes en ny skabelon for oprettelse af speditørproduktet. Her skal du indtaste beskrivelse, host id, type og evt. produktkode.

For Webshipper gælder, at PeakWMS selv henter host id’et, når du vælger en produktkode.

For Shipmondo skal du selv indtaste host id’et for speditørprodukterne. PeakWMS henter produktkoderne for de produkter du har på din aftale med Shipmondo. Funktionen for Shipmondo kan være langsom, da der kaldes gennem deres API efter produktkoderne.

For hvert enkelt speditørprodukt, kan du vælge, om du ønsker, at der automatisk skal oprettes returlabel til speditørproduktet. Slår du denne funktion til, vil PeakWMS automatisk hente en returlabel til ordren ved frigivelse af ordren. Returlabel printes sammen med resterende labels og dokumenter, når pak af ordren påbegyndes.

Updated on december 9, 2022

Was this article helpful?

Related Articles