1. Home
  2. Produkter
  3. Produkter
  4. Optællingsgrænse pr. produkt

Optællingsgrænse pr. produkt

I PeakWMS er dine lagre som standard sat op til at bede om optællinger under pluk, hvis en produkt ikke er blevet talt inden for optællingsintervallet, eller hvis den sidste vare plukkes.

Udover denne sikkerhed i optælling, kan du, for hvert enkelt produkt, angive en optællingsgrænse.

Med en optællingsgrænse, vil du blive bedt om at lave optælling på produktet, hver gang beholdningen når optællingsgrænsen.

Tilgå Produkter > Produkter

Du indstiller en optællingsgrænse, ved at søge produktet frem i Produkter > Produkter, og redigere produktet. Har du flere produkter, som du vil angive samme optællingsgrænse på, kan du tilføje det som bulk action.

Søg produktet frem

Når du har tilgået Produkter, skal du søge produktet frem, som du vil angive en optællingsgrænse for.

Redigér produktet

Når du har søgt produktet frem, klikker du på tre-prik-menuen yderst til venstre for produktet, og klikker på redigér.

Find feltet Optællingsgrænse, og angiv en værdi

Feltet du skal angive antal i hedder Optællingsgrænse:

Hvis optællingsgrænsen er sat til 5, så vil en bruger i plukkeprocessen blive bedt om at lave optælling af produktet, hvis den resterende mængde efter et pluk er mindre end eller lig med 5.

Du kan også angive et optællingsinterval specifikt for et produkt. Her vil du blive bedt om at lave kontroloptællinger for det ene produkt, når optællingsintervallet for produktet er overskredet. Feltet ligger under optællingsgrænse, når du redigerer et produkt.

OBS! Du skal være opmærksom på, at optællingen vil ikke blive lavet, hvis funktionen Optælling under pluk er slået fra i indstillingerne for Lageret.

Updated on marts 9, 2023

Related Articles