Plukkegrupper

I PeakWMS finder du funktionalitet til at opsætte dine egne plukkegrupper. Plukkegrupper har erstattet funktionaliteten bag plukketyper, som tidligere er blevet brugt.

Meningen med plukkegrupper er, at du som bruger, selv skal have mulighed for at konfigurere, hvordan du ønsker at plukke dine ordrer, mere frit, end det tidligere har været tilfældet.

I PeakWMS er der oprettet en række standard plukkegrupper, der dækker over de mest gængse plukketyper, der tidligere har været oprettet i PeakWMS. Du vil altså fortsat kunne plukke og pakke som du plejer. Du finder plukkegrupperne under Indstillinger > Konfiguration > Plukkegrupper.

Følgende grupper er standardgrupper:

 • Pluk for sig
 • Enkeltstyk
 • Batchpluk
 • Manuel pak under pluk
 • Manuel
 • Pluk og pak for sig
 • Standard (plukkevogn)

Standard plukkegrupperne dækker over de plukkeprocesser, der tidligere har været tilgængelige i PeakWMS. Du behøver derfor ikke at oprette nye, hvis du gerne vil fortsætte med de normale plukkeprocesser og ordretildelinger.

Opsætning af plukkegrupper

Du har mulighed for at opsætte dine egne plukkegrupper i PeakWMS.

Plukkegrupper bruges til at finde ud af, hvordan dine ordrer skal plukkes. Det vil sige, at en plukkegruppe kun kan beregnes for en plukkeordre, der endnu ikke er “Tildelt” eller “Plukket”. Det vil sige, at plukkeordren skal være i status “Oprettet”, for at plukkegruppen på en ordre kan ændres.

Er en plukkeordre ikke i status “Oprettet”, vil det altså IKKE være muligt at genberegne plukkegruppen for plukkeordren.

Opret

For at oprette en plukkegruppe, klikker du på “Opret”.

Når du har klikket på “Opret”, skal du angive oplysninger om din plukkegruppe.

Du skal angive følgende oplysninger:

 • Navn
 • Ikon
 • Ikonfarve
 • Plukkeproces
 • Pakkeproces

Derudover kan du angive, om plukkegruppen er aktiv eller ikke aktiv, og om én enkelt eller alle regler skal være opfyldt, for at en ordre kan tildeles til gruppen.

Tildel regler

Du kan tilføje regler til dine plukkegrupper, for at specificere, hvilke ordrer, der skal passe ind i gruppen.

En regel kan f.eks. bestemme, om et produkt skal have en bestemt plukketype, om en ordre skal til et bestemt land eller om ordren skal have en bestemt speditør for at passe ind i plukkegruppen.

Du kan opsætte lige så mange regler som du vil, men du skal være opmærksom på, at jo flere regler du kobler på, desto vanskeligere bliver det for dine ordrer at passe ind i gruppen.

Når du opsætter en regel, skal du angive, om plukkeordren skal opfylde mindst ét kriterie eller alle kriterier for reglen.

Skabeloner

Der er på forhånd oprettet en række skabeloner, som reglerne kan tage udgangspunkt i. Når du klikker i feltet “Skabeloner”, vises en drop down med de skabeloner, det er muligt at tage udgangspunkt i, for dine regler og kriterier.

Opsæt kriterier

Når du har valgt en skabelon for din regel, skal du angive kriterier for reglen. Det er nødvendigt, at dine regler som minimum har et enkelt kriterie.

Vælger du f.eks. skabelonen “Ordre sendes med speditør”, så tilføjes automatisk en skabelon for et kriterie, der tjekker på Speditørprodukt id. Felterne der søges efter kan ændres, som du har behov for. Kriteriet, der tilføjes er blot en skabelon.

Ønsker du at tilføje dine egne kriterier, som du selv definerer, klikker du på plusset yderst til højre.

Når du er færdig med at tilføje regler og kriterier, gemmer du din plukkegruppe. Du gemmer, ved at klikke på “Opret”.

Test plukkegrupper

Når du hat opsat en plukkegruppe har du mulighed for at teste om den fungerer som du havde tiltænkt.

Du kan enten oprette en testordre, der stemmer nøjagtigt med de kriterier og regler, som du har angivet i din plukkegruppe, eller du kan bruge en af dine eksisterende ordrer fra driften. Ordren vil fortsat være tilgængelig til pluk som normalt efter testen. Testen sikrer bare, om ordren passer ind i plukkegruppen eller ej.

Test en enkelt plukkegruppe

Når du har oprettet en plukkegruppe, har du mulighed for at teste den på en enkelt ordre, for at sikre, at de kriterier og regler du har opsat for plukkegruppen, matcher med de data, der er på ordrerne, den skal matche med.

Du tester en plukkegruppe ved at klikke på “Play”-ikonet.

Herefter vælger du en ordre, som du vil teste plukkegruppen på.

Da der kan være mere end én plukkeordre pr. ordre, er det ikke nok at søge på ordrenummeret for ordren der skal testes. Hvis du vil søge på et specifikt ordrenummer, er det nødvendigt, at du søger gennem forstørrelsesglasset yderst til højre.

Her har du mulighed for at få vist ordrenummeret i tabellen, og søge direkte på det.

Test alle plukkegrupper

Vil du teste alle plukkegrupper, har du også mulighed for det. Det fungerer på samme måde med valg af plukkeordre, der skal testes på.

Ønsker du at teste alle plukkegrupper, klikker du på “Test grupper”.

Redigering af plukkegrupper

Du har mulighed for at redigere plukkegrupperne du har i PeakWMS. Det er både muligt at redigere dine egne plukkegrupper, og de standard plukkegrupper, der er lavet af Peak Systems.

Hvordan du ønsker, at dine plukkegrupper skal fungere er helt op til dig. Standardplukkegrupperne er opsat for, at du et udgangspunkt for at plukke dine ordrer.

For at redigere en plukkegruppe klikker du på pen-ikonet.

Aktiv/inaktiv

Du kan aktivere og deaktivere plukkegrupper, som du har lyst og behov for. Er en plukkegruppe deaktiveret, vil dine ordrer ikke blive taget i betragtning til den pågældende plukkegruppe.

Du vil fortsat kunne teste om en deaktiveret plukkegruppe fungerer.

For at aktivere eller deaktivere en plukkegruppe klikke på flaget “Aktiv/ikke aktiv”.

Ændring af kriterier/regler

Når du redigerer en plukkegruppe, har du mulighed for at tilføje, fjerne og ændre regler og kriterier i gruppen.

Ændringen af kriterier og regler for plukkegrupper har betydning for, hvilke ordrer, der passer under plukkegruppen. Vær derfor opmærksom på ikke at opsætte regler og kriterier, der er modsigende ift. hinanden.

Du ændrer regler og kriterier ved at redigere en plukkegruppe. I redigeringsvinduet har du mulighed for at tilføje og fjerne regler her:

For at tilføje eller fjerne et kriterie, skal du folde en regel ud. Når du har foldet reglen ud, får du mulighed for at tilføje og fjerne kriterierne.

Ændring af prioritet på plukkegrupper

Du har til enhver tid mulighed for at ændre på prioriteringen af dine plukkegrupper.

Du ændrer prioriteringen ved at klikke på pilene eller drag den plukkegruppe, der skal ændres prioritering på, enten op eller ned i listen over plukkegrupper.

Hvad betyder prioriteringen?

Dine ordrer kan kun være tildelt til en enkelt plukkegruppe ad gangen.

Prioriteringen af plukkegrupperne handler om, hvilken plukkegrupper dine plukkeordrer først tildeles til, når plukkegruppen beregnes ved frigivelse af ordren.

Genberegn plukkegrupper

Når du har oprettet en ny eller redigeret en eksisterende plukkegruppe eller ændret prioritering af en plukkegruppe, så har du mulighed for at genberegne plukkegruppen på de plukkeordrer, der ligger i status “Oprettet”.

Duplikér plukkegruppe

Du kan til enhver tid duplikere en plukkegruppe, både dem du selv har oprettet, og dine standard plukkegrupper.

Du duplikerer en plukkegruppe ved at klikke på følgende ikon.

Slet plukkegruppe

Hvis du vil slette en plukkegruppe, skal du klikke på skraldespandsikonet yderst til højre for den plukkegruppe, som du ønsker at slette.

Du skal være opmærksom på, at de plukkegrupper du selv har oprettet ikke vil kunne genskabes. Disse skal du selv oprette igen.

Sletter du en standardgruppe kan du genoprette den.

Opret standardgrupper

Der ligger som beskrevet en række standardplukkegrupper i PeakWMS, som du kan bruge som udgangspunkt for dine plukketyper.

Plukkegrupperne, der er oprettet i PeakWMS på forhånd, skildrer de plukketyper, der tidligere har været tilgængelige i PeakWMS.

Du har mulighed for at redigere og ændre de standardplukkegrupper, der ligger i PeakWMS, så de stemmer med de kriterier og regler, som du har behov for, hvis du ikke ønsker at oprette nye plukkegrupper.

Fortryder du en eller flere ændringer i en standardplukkegruppe eller er du kommet til at slette en standardplukkegruppe, så har du mulighed for at klikke på “Opret standardgrupper”.

Når du klikker på “Opret standardgrupper”, så oprettes de standardgrupper, som oprindeligt ligger i PeakWMS. Det vil sige, at har du foretaget ændringer på en standard plukkegruppe, så vil disse ikke blive genoprettet.

Updated on oktober 2, 2023

Related Articles