1. Home
  2. Ofte stillede spørgsmål
  3. Problemer med print af labels i pakkeprocessen

Problemer med print af labels i pakkeprocessen

Dine pakkere kan komme ud for, at den ordre de står og skal pakke ikke kan pakkes, fordi der er problemer ifm. hentning af label fra speditøren.

Normalt henter PeakWMS en label hos speditøren, når ordren registreres i PeakWMS. På den måde undgår dine pakkere at vente på, at en label genereres i pakkeprocessen.

Er der tale om ordrer, der skal leveres til et land, hvor toldoplysninger er påkrævet, vil PeakWMS ikke kunne hente en label før efter ordren er blevet plukket, da PeakWMS skal sende informationer om varerne med op til speditøren.

Der er forskellige årsager til, hvorfor en label ikke kan hentes. Fejlmeddelelsen kommer oftest direkte fra Speditøren, fordi der er oplysninger, til oprettelse af label, der enten er mangelfulde eller ikke er korrekte. Mangel på oplysninger gør, at der ikke kan oprettes en label gennem speditørens systemer.

Shipping reference to long. Must not be more than 50 characters

Fejlen kommer fra GLS.

Oplever du denne fejl, når en ordre kommer i pak, er det fordi, der ligger en kommentar på ordren, der er skrevet i et forkert felt.

I PeakWMS er det muligt at lave kommentarer i to felter; kommentarfeltet og Fragtbemærkninger. Skal man skrive en kommentar til en ordre, skal man selvfølgelig bruge kommentarfeltet. Vi ser dog af og til, at kommentarer, der er skrevet på ordrer i webshoppen, eksempelvis af en kunde under bestilling, ender i følgende felt: Kunde Referencenummer, der ligger på den udgående ordre.

Omfanget af dette felt bestemmes af speditøren, der melder en fejl, hvis der er for mange tegn i feltet.

Grunden til at ordren fejler ved dette er, at PeakWMS sender informationerne, der er notereret i dette felt med til speditøren, når vi anmoder om en label. Her registrerer speditøren, at mængden af tegn i feltet er for stor ift. hvad de godtager.

For at rette denne fejl skal du ind under den udgående ordre:

Step 1: Søg ordren frem i Ordrer

Du starter med at søge ordren frem i Ordrer og klikker på den.

Step 2: Klik på trekanten ved siden af ordrenummeret

Derefter klikker du på trekanten ved siden af ordrenummeret.

Step 3: Vælg Udgående ordre

Her finder du de forskellige relationer, der ligger på ordren.

Her vælger du Udgående ordre.

Step 4: Klik på tre-prik-menuen og rediger

Herefter klikker du på tre-prik-menuen og vælger Rediger.

Step 5: Flyt teksten fra Kunde Referencenummer til Kommentar

Nederst i redigeringsvinduet finder du et felt, der hedder Kunde referencenummer. Teksten, der er noteret i dette felt, skal flyttes til feltet Kommentar.

Delivery Street1 Too Long. Max 40 characters

Fejlen kommer fra GLS.

Som fejlen her indikerer, er forsendelsesadressen, der er registreret på ordren, for lang. Den skal simpelthen rettes til, for at PeakWMS kan hente en label fra GLS.

Fejlen opstår, fordi en kunde har skrevet for meget i adressefeltet, da de har lagt ordren på webshoppen. Nogle kunder skriver i adressefelt 2, hvor pakken må stilles på adressen, hvis ingen er hjemme. Dette skal der dog være et særskilt felt til, som jeres speditører kan læse i deres system. Hvis ikke fragtbemærkningen står i det særskilte felt, må speditøren ikke stille pakken, selvom kunden ønsker det.

For at rette det skal du redigere Forsendelsesadressen på ordren.

Her tilgår du ordren, som vist i step 1 og 2 ovenfor.

Herefter klikker du på pen-ikonet ud for forsendelsesadressen til højre i dialogen, hvorefter du kan redigere forsendelsesfelterne på ordren.

Er der tale om en kommentar til, hvor på adressen ordren må stilles, kan du flytte teksten fra adressefeltet til feltet Fragtbemærkning i bunden af redigeringsdialogen.

Delivery contact has wrong format. First name and surname mandatory for ShopDelivery parcels.

Fejlen kommer fra GLS.

Der er fejl i kundenavnet. Hos GLS er det et krav, at der er både for- og efternavn på kunden på forsendelsesadressen, for at der kan oprettes en label i deres system.

Du kan dog sagtens komme ud for, at dine kunder ikke bruger mere end et enkelt navn.

Det er dog nødvendigt, at du redigerer forsendelsesadressen, og tilføjer et mellemrum eller andet til feltet Kundenavn, så GLS læser feltet som to separate ord. Også selvom der f.eks. er tale om navnet på en pakkeshop.

Fejl i postnummer

Fejlen kan opstå ved alle speditører.

Hvis der er fejl i postnummeret på en ordre, vil det ikke være muligt for dig at printe en label.

Det er nødvendigt, at du retter postnummeret til, så det stemmer overens med de øvrige adresseoplysninger som kunden har noteret, da de har lagt ordren i webshoppen.

Du er nødt til at slå op på google eller krak, om adressen ligger i det postnummer som kunden har noteret, eller om kunden evt. er kommet til at bytte om på By og Postnummer, da de har indtastet oplysningerne i din webshop.

Hvis ikke oplysningerne rettes, så de er korrekte, risikerer du en ekstra udgift fra speditøren, pga. mangelfulde oplysninger.

Er der tale om forsendelser til udlandet, f.eks. til Sverige eller Norge, skal du være opmærksom på, at der i nogle områder kan være flere postnumre i spil for en enkelt adresse.

Du retter oplysningerne ved at søge ordren frem under Ordrer i PeakWMS, og rette forsendelsesadressen.

Input String is not in the correct format

Kan opstå ved alle speditører, men opstår særligt ved Dao og Bring.

Får du denne fejl, er der et felt i ordren; det kan være adresse, telefonnummer eller lignende, der ikke er udfyldt korrekt. Så længe feltet ikke er udfyldt med de korrekte oplysninger, vil det ikke være muligt at hente en label til ordren.

Feltet skal derfor findes og rettes, før ordren kan komme videre i Pakkeprocessen.

Fejlen kommer fra speditøren, og PeakWMS kan derfor ikke nødvendigvis fortælle, hvor det er fejlen ligger henne. Det kommer an på, hvor god speditøren er til at give fejlbeskeder gennem deres API. Derfor kan det være en manuel proces at gennemgå og tjekke oplysningerne på ordren igennem for at finde frem til fejlen.

Updated on april 7, 2022

Related Articles