1. Home
  2. Produkter
  3. Gennemgang af Produkter

Gennemgang af Produkter

Her finder du forklaring på, hvordan du kan bruge Produkt-dialogen i PeakWMS, og hvilke informationer du kan finde i dialogen.

Produkt-dialogen er dit samlede overblik over dine produkter. Her finder du svar på, hvor mange lagervarer du har på de enkelte produkter, og om du har produkter, hvor dele af lagerbeholdningen er ødelagt eller defekt. Du får også et samlet overblik over, hvorhenne på dit lager dine varer ligger.

Du kan også finde og redigere de informationer du har om de enkelte produkter. Bl.a. kan du indtaste stamdata og EAN-nummer for produkterne. Ved at indtaste stamdata og EAN kan du automatisere dele af dine processer, da du bl.a. hjælper PeakWMS på vej til at udregne, hvilken størrelse plukkekasse du skal bruge til ordrene.

OBS! Når du foretager en søgning i Produkter i PeakWMS søges der både efter produkt, leverandørprodukt og emballageenhed.

1. Oprettelse af produkter i PeakWMS

Har du produkter, der ikke sælges på webshoppen – enten fordi de er en del af en sampak eller fordi de bruges til drift – så kan du oprette dem direkte i PeakWMS. Ved at oprette produkterne direkte i PeakWMS kan du lagerstyre beholdningen på produkterne, samtidigt med, at du sikrer, at produkterne ikke fylder i din webshop.

Det kan være, at du benytter nogle produkter til drift i din virksomhed; tape, pakkefyld, bånd, papkasser eller andet, der ikke skal ligge på shoppen, men som du gerne vil have mulighed for at lagerstyre. Disse kan du tilføje i PeakWMS, for at holde nøjagtigt styr på, hvor meget materiale, der er tilbage på lager af hver enkelt slags. Du kan nemt plukke varerne ud af lageret via Tag fra Lager-funktionen i Arbejdsdialogen, ligesom du kan varemodtage beholdning på produkterne ved at oprette en indkøbsordre fra leverandøren.

Hent produkt

Har du et produkt på din shop, der ikke er hentet over i PeakWMS, kan du hente det manuelt. Alt efter hvilken webshophost du bruger, skal du bruge forskellige oplysninger for at kunne hente et produkt over manuelt.

Bruger du DanDomain eller WooCommerce, kan du hente produktet over vha. varenummeret.

Bruger du Shopify, skal du bruge det id som produkterne gives ved oprettelse i Shopify. Nummeret finder du i URL’en, når du har fundet produktet frem i din back-end i Shopify.

Du henter produktet ved at klikke på Hent Produkt-knappen:

Opret produkt

Du kan oprette produkter direkte i PeakWMS. Produkterne, der oprettes her, vil ikke være at finde på din webshop. De figurerer udelukkende i PeakWMS. Du opretter et produkt i PeakWMS ved at klikke på Opret-knappen:

2. Stamdata

Via produkt-dialogen kan du redigere og indtaste stamdata for dine produkter. Stamdata betegnes i PeakWMS som de enkelte produkters dimensioner, vægt og EAN-nummer. Det gør du ved at klikke på tre-prik-menuen ud for det enkelte produkt, og vælge redigér.

Ved at indtaste stamdata for de enkelte produkter, kan du automatisere nogle af processerne i PeakWMS. Bl.a. kan PeakWMS udregne, hvilken emballage du skal benytte til at pakke dine ordrer i. Her er det nødvendigt, at du også har oprettet lastbærertyper for dine emballagetyper, med indvendige og udvendige mål i PeakWMS, for at systemet kan udregne, hvilken af din tilgængelige emballage, der passer til de enkelte ordre.

Stamdataen er også relevant, hvis du har en webshop, der leverer til Grønland, Færøerne, Norge eller andre lande, hvor der betales told eller udregnes fragt på mål og vægt. Her kan systemet opsættes til selv at oprette tolddokumenter med de nødvendige oplysninger. Her er det en nødvendighed, at dine produkters stamdata er nøjagtige.

3. EAN-nummer

Via produkt-dialogen kan du registrere EAN-nummer på dine forskellige produkter. EAN-nummeret gør det lettere for dig at bestille varer og varemodtage, og det gør det lettere for dig at sikre dig mod plukke- og pakkefejl. Det gør du ved at klikke på tre-prik-menuen ud for produktet og vælge redigér:

I PeakWMS benytter vi stregkoder til at verificere, at det er de korrekte varer, der bliver plukket. Stregkoden scannes på produktet, der plukkes. Er produktet forkert, dukker en fejlmeddelelse frem på skærmen, der beder dig bekræfte, at du ikke plukker varen.

På den måde kan stregkoderne afhjælpe fejlpluk. Stregkoderne bruges også i pakkeprocessen. Også her bruger du stregkoden til at verificere, at de korrekte varer er pakket. Har dine produkter ingen stregkoder kan du bekræfte manuelt. Du kan også sikre dig, at det er den korrekte label du sætter på pakken, ved at scanne stregkoden med tracking-nummeret.

Stregkoderne bruges også i PeakWMS’ indkøbssystem, og i varemodtagelsen. Her kan du, ved hjælp af produkternes EAN-numre, sikre dig, at dine leverandører har leveret de rigtige varer og antal i din forsendelse. Her verificerer du dine modtagne varer ved hjælp af stregkoden på produkterne. Her vil systemet brokke sig, hvis du scanner et produkt, der ikke findes på indkøbsordren med den stregkode der er scannet. Her skal du være opmærksom på, at stregkoder kan variere, hvis en producent påbegynder produktion af n udgave af en gammel variant. Her kan den nye udgave sagtens have en anden stregkode end den gamle.

Her kan du også fange, hvis din leverandør har skiftet stregkode på en række produkter. PeakWMS genkender nemlig dine produkter på både varenummer og EAN. Hvis et produkt genkendes, men registreres med en forkert stregkode, vil PeakWMS vise dig en fejlmeddelelse.

Vi anbefaler til enhver tid, at du registrerer EAN-numrene på dine produkter. Ved at gøre brug af EAN-numre i plukke og pakkeprocessen, kan du minimere antallet af fejl, der laves.

4. Tjek og justér lagerbeholdningen

I produkt-dialogen får du et overblik over, hvorhenne dine lagervarer befinder sig på dit lager.

Når du befinder dig i Produkt-dialogen i PeakWMS, vil du kunne søge alle dine produkter frem. Her kan du klikke på hvert enkelt produkt, og få informationer om, hvilke lagervarer, der er registreret på produktet, samt hvorhenne på dit lager de ligger placeret.

Her vil du kunne se alle lagervarer, der befinder sig på dit lager, uanset om de ligger på deres plads på hylden eller om de ligger i en plukkekasse til en ordre, der er igang med at blive håndteret. Dermed vil du altid have styr på, hvor dine lagervarer er henne. Lagervarerne, der ligger klar til salg vil være markeret med status Tilgængelig.

Når varerne er sendt i status pakket vil de ikke længere figurere som lagervarer, da de ikke længere er tilgængelige på lageret.

Under produkt-dialogen vil du også kunne se, hvis der er lagervarer, der er registreret som ødelagte ved modtagelse. Disse lagervarer vil også figurere i PeakWMS under de enkelte produkter, men vil ikke være til salg på din webshop. Ødelagte og defekte varer bør du placere et samlet sted på lageret, så du altid har styr på, hvor de ligger. På den måde er det også lettere at overskue, når du skal tage fat i dine leverandører.

Du kan også justere din lagerbeholdning gennem produkt-dialogen. Her kan du både op- og nedjustere din beholdning, ligesom du kan oprette ny beholdning.

Du opretter beholdning ved at klikke på Opret-knappen under lagervarer på produktet. Når du opretter beholdning skal du placere lagervarerne på en lokation på lageret inden du kan gemme.

Skal du justere i mængden, klikker du på tre-prik-menuen ud for linjen med lagerbeholdning du ønsker at justere. Her skal du være opmærksom på, at du tager den rigtige, da du kan have beholdning af samme produkt liggende forskellige steder på lageret. Vi anbefaler derfor, at du har lokationsnavnet vist i tabellen.

Du kan klikke på lokationsnavnet og få vist den eksakte lokation, hvor beholdningen ligger placeret.

Hvis ikke komponenten allerede er vist i dit overblik, kan du finde den frem ved at klikke på tandhjulet under lagervarer på produktet.

5. Holdbarhedsdato og Lot-nummer

Via produkt-dialogen vil du også kunne se, hvis der er registreret Holdbarhedsdato eller Lot-nummer på dine produkter.

Har du varer af denne type vil vi anbefale, at du placerer dem forskellige steder på lageret. PeakWMS leder dig hen til den lagervare, der har den korteste udløbsdato først.

For at kunne registrere holdbarhedsdato eller Lot-nummer på dine produkter skal du vinge disse muligheder af, under de enkelte produkter. Dette gør du ved at klikke på tre-prik-menuen yderst til venstre for produktet, og klikke på Rediger. Her skal du finde den toggle, der hedder Holdbarhedsdato eller Lot-nummer og toggle den. Når den er orange, er komponenten slået til, er den grå er den slået fra.

Fremover vil du så blive bedt om at indtaste Lot-nummer eller holdbarhedsdato, når du varemodtager varen gennem PeakWMS.

6. Tildel Leverandør

Udover at kunne indtaste stamdata, EAN og kunne tjekke lagerstatus på dine produkter, kan du gennem produkt-dialogen også tildele en leverandør til dine produkter. Dette kan du gøre på enkelt-produkt-niveau, men du kan også gøre det som en bulk action, hvor du tildeler den samme leverandør til flere forskellige produkter.

Har du flere forskellige produkter, der har samme leverandør, kan du søge produkterne frem gennem søgefeltet, og markere de produkter, som du ønsker skal være en del af din bulkaction. Når alle produkter er markeret, klikker du på tre-prik-menuen i toppen af dialogen, under søgefeltet, og klikker på Tildel Leverandør.

7. Foretag bulk actions

Generelt for produkter-dialogen er, at du kan foretage bulk actions, hvis du har ændringer, der skal træde i kraft på flere af dine produkter. Dette gør du nemt ved at markere de produkter, som du ønsker at foretage ændringer på, klikke på den øverste tre-prik-menu, der er i dialogen, og klikke på punktet, der hedder Rediger Flere (se billedet ovenfor).

8. Ændre plukketype

En anden handling du kan foretage under produkter-dialogen er at ændre plukketype på dine produkter. Når du opsætter PeakWMS til din webshop, vælger du, hvilken plukketype, der skal være standard for alle dine produkter. Her kan du enten vælge, om dine produkter er manuelle, egnet til plukkevogn eller om der skal foretages pluk og pak for sig. Plukketypen træder selvfølgelig igennem i plukkeprocessen i PeakWMS.

Når du vælger en standard plukketype for dine produkter, er det selvfølgelig med det in mente, at det ikke nødvendigvis er alle dine produkter, der egner sig til den samme plukketype. Derfor skal det selvfølgelig også være muligt for dig at ændre plukketype på de produkter du sælger, der ikke egner sig til den plukketype, der er valgt som standard. Dette kan du gøre gennem produkt-dialogen.

Som du kan se på billedet ovenfor, så finder du dine muligheder, når du klikker på tre-prik-menuen. Du kan enten klikke på tre-prik-menuen, ud for de enkelte produkter, eller du kan markere flere produkter ad gangen. For at gøre det skal du markere de produkter, som du ønsker at ændre, og derefter klikke på tre-prik-menuen, der ligger øverst i dialogen, under søgefeltet.

9. Import og Eksport af data

I Produkt-dialogen har du også mulighed for at importere og eksportere data om dine produkter. Har du f.eks. en række EAN-numre, som du ønsker at importere til dine produkter, så kan du gøre det ved at importere.

Det eneste krav er, at du inkluderer nogle andre oplysninger, så systemet kan genkende, hvilke produkter de nye oplysninger skal kobles op på.

10. Se udgående ordrelinjer på et produkt

Under produkter kan du se, hvilke udgående ordrelinjer, der er på dine produkter. Altså de ordrer, hvor et bestemt produkt er bestilt.

Du finder de udgående ordrelinjer på et produkt ved at klikke på produktet, og vælge den fane under, der hedder Udgående ordrelinjer.

Herfra vil PeakWMS åbne en liste over alle de ordrer, hvor produktet er blevet bestilt.

Under fanen Udgående Ordrelinjer finder du et link i ordrenummeret, der leder dig ind på den pågældende ordre.

11. Se indkøbsordrelinjer på produkt

Ligesom du kan se alle udgående ordrelinjer på et produkt i PeakWMS, kan du også se indkøbsordrelinjerne på produkterne. Her kan du holde øje med, hvor produkterne senest er blevet bestilt, og om antallet, der er på lager stemmer overens med det, der ligger indkøbsordrelinjer på.

Værktøjet her kan være til hjælp, hvis du har svært ved at holde styr på, hvor mange du sælger af et bestemt produkt, og hvor meget du skal købe ind, for at lageret ikke hurtigt er udsolgt.

12. Relationer på produkterne

Når du klikker på et produkt i produkt-dialogen, vil du åbne op for en række oplysninger om produktet. De oplysninger du får frem er alle de relationer, der linkes til fra produktet, altså alle informationer, der ligger i PeakWMS, der har noget at gøre med produktet.

De fleste af relationerne ligger også i fanebladene på linjen.

Relationerne fungerer som direkte links ind til eksempelvis plukkeordrelinjer, udgående ordrelinjer, lagervarer og indkøbsordrelinjer. Klikker du på linket vil du få vist de samme informationer, der ligger tilgængelige i fanebladene, blot i en anden dialog.

Bruger du fanebladene har du alle oplysninger samlet i produkt-dialogen, og kan nemt hoppe fra den ene til den anden, hvis det er nødvendigt.

Updated on maj 19, 2022

Was this article helpful?

Related Articles