Produktintegration

Alle produkter, der hentes fra din webshop til PeakWMS, får en produktintegration. Produktintegrationen oprettes, så snart produktet er hentet ind i PeakWMS. Har du flere shops, som produktet er oprettet på, vil der være en produktintegration pr. shop.

Produktintegrationen er med til at gøre det muligt for PeakWMS og din webshop at sende opdateringer på produkterne mellem shop og PeakWMS. Er der ingen produktintegration, kan der ikke sendes og modtages opdateringer på produkterne i PeakWMS.

Hvis der ikke er nogen produktintegration på et produkt, vil det heller ikke være muligt for PeakWMS at sende lagertal på produktet til din webshop.

Oplever du et produkt i PeakWMS, der ikke modtager opdateringer fra din webshop, selvom der opdateres billede, pris, beskrivelse eller andet, så start med at tjekke i PeakWMS, om der ligger en produktintegration på produktet.

Hvor finder jeg produktintegrationerne?

Du kan finde produkt integrationerne to steder i PeakWMS.

Produkter > Produkter

Skal du finde ud af, om der er produktintegration på et enkelt produkt, kan du søge produktet frem i Produkter, klikke på produktet og vælge fanen Produktintegration.

Her vil produktintegrationerne på produktet være synlige. Der vil være én linje pr. produktintegration. Har du 5 shops, hvor produktet sælges, skal der derfor være 5 produktintegrationer.

Admin > Beholdning > Produktintegration

Har du brug for at søge specifikt på en produktintegration, kan du bruge Admin > Beholdning > Produktintegration.

Her har du mulighed for at søge efter det produkt id, som et produkt tildeles i webshoppen, når produktet oprettes.

Det kan være en fordel at søge på produkt id’et, hvis du oplever, at et produkt i PeakWMS ikke har fået oprettet en produktintegration.

Hvis produktet f.eks. er oprettet som en kopi af et andet produkt, er der en risiko for, at produktet får samme produkt id som det eksisterende produkt. Sker det, oprettes der ikke en produktintegration på produktet, da der allerede er registreret en produktintegration på produkt id’et.

Hvorfor er der ikke en produktintegration på mit produkt?

Dine produkter får som udgangspunkt en produktintegration, når de hentes ind i PeakWMS, men du vil også komme til at opleve, at et produkt ikke har en produktintegration.

Der kan være forskellige årsager til, at et produkt ikke har en produktintegration.

Er der f.eks. tale om et produkt, der er oprettet direkte i PeakWMS, og ikke er tilgængeligt på din webshop, vil der ikke være oprettet en produktintegration, da der ikke skal bruges et bindeled mellem PeakWMS og webshoppen, for netop dette produkt.

Det kan også være, at produktintegrationen på et af dine produkter er blevet slettet af en bruger ved en fejl. Sker dette, kan du hente produktet ind i PeakWMS igen, hvorefter en ny produktintegration vil blive oprettet.

Du finder en guide til Hent Produkt her:

Generelt er det altid et godt første step at hente produktet over i PeakWMS igen. Virker det ikke, skal du tjekke efter, om produktet er aktivt i webshoppen.

Inaktive produkter

Finder du et produkt i PeakWMS, der ikke har en produktintegration, skal du tjekke efter, om produktet er aktivt i din webshop. Når du sætter et produkt inaktivt på din webshop, fjernes produktintegrationen på produktet i PeakWMS. Har du flere shops, så fjernes produktintegrationen selvfølgelig kun på den shop, hvor produktet ikke længere er aktivt.

Når produktintegrationen slettes, kan der ikke længere sendes opdaterede lagertal og andre opdateringer på produktet mellem PeakWMS og din webshop. Derfor kan du godt komme ud for, at du har produkter liggende på dit lager, der ikke er til salg på din webshop. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på dine produkter.

PeakWMS har desværre ikke rettigheder til at aktivere et produkt på din webshop igen. Derfor er det vigtigt, at du manuelt får genaktiveret produkterne.

Produkter, der er arkiverede i din shop, vil fortsat være tilgængelige i PeakWMS, da der potentielt ligger ordrer, lagervarer eller andet, der linker til produktet, og som har en betydning for den historik, der ligger på produktet. Af den grund slettes produktet ikke.

Hvordan finder jeg ud af, om jeg har produkter på lager i PeakWMS, der er inaktive på min webshop?

Det kan virke som en uoverskuelig opgave at skulle holde styr på, hvilke produkter, der er arkiverede på shoppen, og hvilken der har lagerbeholdning i PeakWMS. Derfor kan du forholdsvis nemt finde frem til, om du har “ikke aktive” produkter på din webshop, der har beholdning i PeakWMS.

For at finde frem til produkterne, skal du tilgå Produkter og foretage følgende søgning:

Når du foretager denne søgning, finder PeakWMS frem til en liste over produkter, der har status “ikke aktiv” i PeakWMS, men som har lagerbeholdning.

Status vurderes ud fra en række elementer på produkterne, og afspejler, til en hvis grad, den status produktet har i webshoppen.

Du kan ikke regne fuldt ud med, at produkterne på listen alle er enten kladder eller arkiverede på din webshop.

Der kan også være tale om produkter, hvor der ikke har været registreret salg gennem en periode, og derfor anses som “ikke aktivt” af PeakWMS, fordi det salgsmæssigt har stået stille.

Listen giver dig dog et godt udgangspunkt for at finde ud af, om et produkt er aktivt eller ej.

Når du har fundet frem til produkterne, der er markeret i PeakWMS som Ikke aktiv og som har beholdning, anbefaler vi, at du gennemgår produkterne på din webshop, for at sikre, om produkterne reelt er inaktive på din shop eller ej.

Updated on december 22, 2022

Related Articles