Redigér rolle

Du kan altid redigere de roller du selv har oprettet i PeakWMS. Det er nødvendigt, at du husker at holde dine egne roller opdaterede, for at dine medarbejdere har adgang til de nødvendige værktøjer.

Peak Warehousing sørger for at holde standardrollerne i PeakWMS opdaterede.

Vi anbefaler, at du ikke giver dine medarbejdere rettighed til flere funktioner end højst nødvendigt.

Step 1: Tilgå Indstillinger

For at redigere en rolle skal du tilgå menupunktet indstillinger.

Step 2: Tilgå Brugerroller

Når du har tilgået Indstillinger, skal du finde brugerroller i menuen til venstre i dialogen.

Step 3: Klik på tre-prik-menuen

Når du har fundet Brugerroller-dialogen, skal du klikke på tre-prik-menuen for at redigere.

Her kan du vælge enten at redigere eller slette rollen. OBS! Du kan IKKE slette en standardrolle.

Step 3: Klik på rediger

Når du har klikket på tre-prik-menuen kan du vælge enten at slette rollen eller redigere den. Ønsker du at slette rollen, så klikker du på slet, men da vi her ønsker at redigere, klikker du på Rediger.

OBS! Du kan kun slette roller du selv har oprettet. Du kan ikke slette en standardrolle.

Step 4: Tildel rettigheder

Du vil nu kunne tildele de funktioner, som du ønsker at brugerrollen skal have. Dialogen er den samme, hvis du skal oprette en rolle. Du vil også kunne se de funktioner, der allerede er tildelt rollen, i tilfælde af, at du ønsker at fjerne rettigheder.

Hvert enkelt punkt fungerer som en dropdown-menu. Klikker du på punkterne vil de folde sig ud og vise alle de rettigheder, der er mulige at tildele en bruger.

Når du har tilføjet alle de rettigheder, der ønskes, klikker du på Rediger Rolle, der gemmer dine ændringer.

Redigering af Standardrolle

I PeakWMS er der på forhånd oprettet standardroller, som du kan tildele dine medarbejdere. Rollerne hedder Admin, Superbruger, Kundeservice og Lager, og indeholder alle de rettigheder, der er nødvendige for en Administrativ medarbejder, en Superbruger, en Kundeservicemedarbejder og en lagermedarbejder i PeakWMS. Derudover er der oprettet en standardrolle, der hedder Dashboard, som kan bruges, hvis du har en computer stående, der udelukkende skal bruges til at vise et dashboard.

Rollerne er markeret i Standard under brugerrollerne.

Fordi rollerne er markeret som standardroller i PeakWMS, vil det ikke være muligt for dig at redigere i rollerne. De rettigheder som rollerne har er altså faste. Der kan hverken tilføjes eller fjernes rettigheder direkte på rollerne. Peak Warehousing sørger for at holde disse roller opdaterede.

Forsøger du alligevel at redigere i rollerne vil du blive mødt af denne meddelelse:

Updated on marts 8, 2023

Related Articles