Roller

For at få adgang til de forskellige funktioner, der er i PeakWMS, er det nødvendigt at oprette roller på din PeakWMS-klient.

Vi har på forhånd oprettet nogle roller, der fungerer som default, som I kan benytte jer af. Disse roller giver adgang til de mest anvendte redskaber.

Ønsker du, at nogle af dine medarbejdere skal have adgang til flere eller nogle andre funktioner i systemet, ud over de funktioner, der er tildelt i rollerne vi har oprettet, skal du selv oprette en ny rolle, og give medarbejderne adgang til funktionerne.

Default roller i PeakWMS

Nedenfor finder du en beskrivelse af de tre roller som på forhånd er oprettet i PeakWMS.

Vores anbefaling er, at starte med kun at give adgang til de funktioner, der er allermest nødvendige for dine medarbejdere.

Lager (standard)

For dine lagermedarbejdere, der tager hånd om den daglige drift på lageret, vil det være relevant at give adgang til arbejdsdialogen.

I arbejdsdialogen er alle de værktøjer samlet, som man normalt vil komme til at benytte i den daglige gang på lageret. Her finder man både plukke og pakkeværktøj, samt værktøjer til varemodtagelse og redigering af beholdningen på lageret.

I PeakWMS har vi på forhånd oprettet en default-rolle, der hedder Lager. Denne rolle har adgang til alle de værktøjer, der er nødvendige for, at dine lagermedarbejdere kan løse deres opgaver.

Lager-rollen giver adgang til følgende:

 • Arbejdsdialogen: pluk, pak, beholdning og varemodtagelse
 • Produkter (Dialog + hent produkt)
 • Ordrer (Dialog + print shipping label)
 • Adresse (Rediger)
 • Indkøbsordrelinje
 • Udgående ordrer
 • Udgående ordrelinje
 • Plukkeordre
 • Plukkeordrelinje
 • Lagervarer (sæt mængde)
 • Dashboard (se + menu)

Rollen giver altså adgang til de dele af PeakWMS, der er nødvendige for at kunne gennemføre lagerprocesserne.

Admin (standard)

Vores anbefaling er, at der i din virksomhed sidder én eller to administratorer, der har adgang til alle funktioner i systemet. Det er disse medarbejdere, der eksempelvis kan justere på rollerne, der er lavet.

Vi anbefaler, at din virksomhed har en admin, der kan hjælpe nye medarbejdere med at blive koblet op på systemet.

Vi har oprettet en admin-rolle, der kan fungere som default. Denne rolle har adgang til følgende funktioner:

 • Brugeropsætning
 • Varemodtagelse (Luk indkøbsordre)
 • Pak alt-knap
 • Toldtarif (alle funktioner)
 • Forsendelse (alle funktioner)
 • Indkøbsordre (opret, rediger, slet, luk)
 • Sampak (alle funktioner)
 • Ordrer (alle funktioner)
 • Indstillinger
 • Produkter (alle funktioner)
 • Leverandør/Leverandørprodukt (alle funktioner)
 • Lageropsætning
 • Arbejdsdialogen (alle, minus indlagring og hurtig pak)
 • Adresseændringer
 • Alarmer
 • Integrationer (opret + rediger)
 • Speditør/speditørprodukt (alle funktioner)
 • Lastbærer/lastbærertyper
 • Lokationer
 • Udgående ordrer/udgående ordrelinje
 • Plukkeordre
 • Printserver/Printer
 • Roller
 • Lagervarer
 • Brugere
 • Økonomi
 • Medarbejderperformance (analyse)

Admin-rollen har adgang til alle de funktioner, der er nødvendige for, at du og din virksomhed nemt kan benytte PeakWMS i jeres dagligdag. Admin-rollen har bl.a. adgang til at lukke indkøbsordrer, når de er modtaget, samt skifte speditør og ændre adresse på ordreniveau, oprette forsendelser osv. Admin-rollen har altså adgang til de mere administrative funktioner i PeakWMS.

Kundeservice (standard)

For dine kundeservicemedarbejdere, der normalt sidder med kundehenvendelserne, vil det være relevant at give adgang til menupunktet Order. I Ordrer finder man nemlig oplysninger om alle de ordrer, der er sendt afsted, og kan ligeledes rette i de oplysninger, der ligger på de enkelte ordrer.

Kundeservice-rollen i PeakWMS har følgende rettigheder:

 • Sampak (minus handlinger)
 • Ordrer (alle funktioner)
 • Produkter (minus handlinger)
 • Alarm (Menupunkt + slet)
 • Indkøbsordrelinje (minus handlinger)
 • Udgående ordrer (minus handlinger)
 • Udgående ordrelinje (minus handlinger)
 • Plukkeordre (minus handlinger)
 • Plukkeordrelinje (minus handlinger)
 • Lagervarer (minus handlinger)

Superbruger (standard)

Som superbruger har du adgang til de mest anvendte funktioner i PeakWMS. Du ligger funktionmæssigt et sted mellem lagermedarbejderen og Admin. Superbrugeren har funktionalitet til at løse de fleste problematikker i PeakWMS, men vil i nogle tilfælde være nødsaget til at tage fat i en Admin, for at få løst et problem.

 • Varemodtagelse (Luk indkøbsordre)
 • Pak alt-knap
 • Reolopsætning
 • Adresseændringer
 • Alarmer
 • Alarm Email
 • Lageropsætning
 • Toldtarif (alle funktioner)
 • Forsendelse
 • Speditøropsætning
 • Indkøbsordre
 • Lastbæreropsætning
 • Lokationer
 • Produkter
 • Sampak
 • Ordrer
 • Pakkebord (alle funktioner)
 • Split plukkeordre
 • Send igen
 • Plukkearbejdsstationer
 • Printeropsætning
 • Genopfyldning
 • Arbejdsdialogen

Forslag til roller I selv kan oprette

Har du brug for andre roller, end de standardroller, der på forhånd er oprettet i PeakWMS, kan du nemt selv oprette roller med adgang til de værktøjer, som du finder nødvendigt.

Lageransvarlig

Har du en medarbejder, der har det overordnede overblik over lageret, og som dit pakkepersonale henvender sig til, kan det være en fordel at oprette en rolle specielt til denne medarbejder. Medarbejderen her bør have adgang til flere funktioner end dit almindelige lagerpersonale, og skal gerne kunne løse nogle af de problematikker, som personalet på lageret risikerer at støde på. Derfor kan det være en fordel at give lagerchefen adgang til de almindelige lagerfunktioner, samt en del af de mere administrative funktioner, så medarbejderen nemmere og hurtigere kan hjælpe.

Vi anbefaler derfor, at du laver en rolle til din lageransvarlige, der både har adgang til lagerfunktionerne og de administrative funktioner som Admin har adgang til. Personen, der er ansvarlig for dit lager skal have mulighed for at løse alle problematikker, der kan opstå på lageret, uden at skulle have fat i en admin.

Funktioner i PeakWMS

Som det ses på billedet ovenfor er der seks forskellige områder med funktioner, der kan gives adgang til i PeakWMS. Hver enkelt funktion kan vinges af, når du opretter dine roller i systemet.

System – Rettigheder til overordnede handlinger

Alle dialoger

Alle Handlinger i dialoger

Brugeropsætning

Indstillinger for arbejdsdialoger – Ændre indstillinger for arbejdsprocesser

Pluk –> Skan pluk fra lokation

Pak –> Pak alt knap

Varemodtagelse –> Luk indkøbsordre

Område

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Toldtarif

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Forsendelse

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Handling –> FORSENDELSE AFSENDT

Speditør

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Indkøbsordre

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> HENT INDKØBSORDRE

Handling –> LUK INDKØBSORDRE

Handling –> GENÅBN INDKØBSORDRE

Handling –> EKSPORTÉR ORDRE

Lastbærere

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Lastbærertyper

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Lokation

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Sampak

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Produktintegration

Pakkebord

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Ordreoverblik

Handling –> ORDRE PÅ HOLD

Handling –> FRIGIV ORDRE

Handling –> NULSTIL PLUKORDRE

Handling –> TILDEL LAGERVARE

Handling –> OPRET SHIPPING LABEL

Handling –> PRINT SHIPPING LABEL

Handling –> NY SHIPPING LABEL

Handling –> RETURLABEL

Handling –> TRACK&TRACE

Handling –> SLET UDGÅENDE ORDRE

Handling –> SLET DOKUMENTER

Handling –> PAKKE AFHENTET

Handling –> LAV OG PRINT NY KORTTEKST

Plukkearbejdsstation

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Handling –> NULSTIL ARBEJDSSTATION

Print Server

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Printer

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Handling –> TEST PRINTER

Reol

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> KOPIER

Handling –> IMPORTER

Rolle

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Forsendelseslokation

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Lagervarehændelser

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Produkter

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Handling –> PLUK MANUELT

Handling –> PLUK MED PLUKKEVOGN

Handling –> PLUK FOR SIG

Handling –> HENT PRODUKT

Handling –> LAGERVÆRDI

Bruger

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> INDSTIL PASSWORD

Handling –> SLET

Leverandør

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Lager

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Webhooks

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Handling –> AKTIVER WEBHOOK

Handling –> DEAKTIVER WEBHOOK

Arbejdsdialog Pak

Arbejdsdialog Pluk

Arbejdsdialog Indlagring

Arbejdsdialog Varemodtagelse

Hurtig Pak

Arbejdsdialog Beholdning

Tag fra Lager

Andre – Dialoger, der bruges til valg, og indlejrede data (eks. linjer)

Adresse

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Alarm

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Alarm Email

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Klient

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Klientkontakt

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Told

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Integrationer

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Handling –> HENT LAGERINFO

Handling –> HENT PRODUKTER

Handling –> HENT LAGERVARER

Handling –> OPRET INDKØBSORDRE FRA WEBSHOP

Handling –> SYNK. SALGSHISTORIK

Handling –> SYNK. ALLE LAGERTAL

Handling –> HENT TOLDINFO

Klientadgang

Speditørprodukt

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Handling –> SKIFT SPEDITØR

Gitterposition

Indkøbsordrefejl

Indkøbsordrelinje

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Lås

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Produkter

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Handling –> PLUK MANUELT

Handling –> PLUK MED PLUKKEVOGN

Handling –> PLUK FOR SIG

Handling –> HENT PRODUKT

Handling –> LAGERVÆRDI

Underprodukter

Produkt Integration

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Udgående Ordrer

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Handling –> OPDATER UDGÅENDE ORDRE

Udgående Ordrelinje

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Handling –> SKIFT DROP SHIP

Emballageenheder

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Plukkeordre

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Plukkeordrelinje

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Reservationer

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Rollerettigheder

Lagervarehændelser

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Lagervarer

Handling –> OPRET

Handling –> OPRET

Handling –> SÆT MÆNGDE

Handling –> ÆNDRE STATUS

Handling –> DEL LAGERVARE

Lagervarer Admin

Transportordre

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Transportordretype

Handling –> OPRET

Handling –> REDIGER

Handling –> SLET

Handling –> REDIGER

Historik – Dialoger, der viser historik for systemet

Historik på Alarmer

Historik på Alarm Emails

Historik på Områder

Historik på Toldopsætning

Historik på Klienter

Historik på Integrationer

Historik på Toldtarif

Historik på Forsendelse

Historik på Speditør

Historik på Indkøbsordrer

Historik på Lastbærere

Historik på Lastbærertype

Historik på Låse

Historik på Produkter

Historik på Udgående Ordrer

Historik på Pakkeborde

Historik på Emballageenheder

Historik på Plukkeordrer

Historik på Plukkearbejdsstationer

Historik på Printere

Historik på Reoler

Historik på Lagervarer

Historik på transportordrer

Historik på Transportordretyper

Historik på Leverandører

Historik på Lagre

Dashboard – Dashboard handlinger, der må laves

Dashboard menu

Se dashboards

Opret nye dashboards

Ændre eksisterende dashboards

Slet eksisterende dashboards

Updated on marts 8, 2023

Related Articles