1. Home
  2. Indstillinger
  3. Lager
  4. Lageropsætning
  5. Plukkerute: Sekvens i lageropsætningen
  1. Home
  2. Kom godt igang med PeakWMS
  3. Lageropsætning
  4. Plukkerute: Sekvens i lageropsætningen

Plukkerute: Sekvens i lageropsætningen

I PeakWMS plukker du efter en plukkerute. Plukkeruten bestemmes ud fra en sekvens, der sættes på dit lager i PeakWMS.

Sekvensen der sættes på reolerne indikerer i hvilken rækkefølge, der skal plukkes fra reolerne. Reolen/lokationen med den laveste sekvens, vil blive plukket fra først. Lokationen med højeste sekvens vil blive plukket fra sidst.

Du sætter sekvens på dine reoler under Indstillinger > Lager > Lager.

For at sætte sekvens på dine lokationer klikker du på knappen “Sekvens” øverst til venstre i skærmen.

Når du klikker på “Sekvens” viser PeakWMS en pop up, hvor du skal indtaste startnummer og interval.

Vi anbefaler, at du laver et interval, så du har nogle ekstra numre at arbejde med. Sæt derfor som minimum et interval på 10. Dermed har du mulighed for at sætte reoler mellem dine eksisterende reoler, uden at skulle lave sekvensen om på alle reoler.

Når dette er indtastet og gemt, kan du efterfølgende tilføje sekvens på dine reoler ved at klikke på dem i den rækkefølge du ønsker sekvensen skal være.

Husk, hvis du tilføjer ekstra reoler til dit lager, at du næste gang du sætter starttal, skal starte med næste tal i sekvensen.

Det vil sige, at har du lavet sekvens ud fra et starttal på 10 og et interval på 10, og sat sekvens på 5 reoler, så skal du næste gang sætte starttallet til 60.

Hvis du sætter en reol eller en lokation, som du vil have midt i din sekvens, kan du enten sætte sekvens for den ene reol/lokation ved at højreklikke på den.

Alternativt skal du sætte ny sekvens på alle reoler i lageret igen.

Updated on april 19, 2024

Related Articles