Slet en sampak

Det kan sagtens blive aktuelt, at du skal slette en sampak i PeakWMS. Og du kan roligt gøre det. Al historik i forhold til salg af fin sampak ligger på det produkt, der er brugt som hovedprodukt.

Når du skal slette en sampak i PeakWMS, skal du tilgå Produkter > Sampak.

Her søger du den sampak frem, som du ønsker at slette, klikker på tre-prik-menuen og vælger Rediger.

Her åbner PeakWMS for en dialog, hvor du bl.a. kan ændre i underprodukterne på din sampak.

For at slette din sampak, skal du fjerne alle underprodukter, der er registreret på din sampak.

Når alle underprodukter er fjernet fra din sampak, klikker du på Tildel produktet i bunden af dialogen.

PeakWMS vil herefter lede dig tilbage til sampak overblikket, og den sampak, du netop har redigeret vil være væk.

Updated on november 16, 2022

Related Articles