1. Home
  2. Admin
  3. Admin - Medarbejder performance
  4. Admin – Medarbejder performance

Admin – Medarbejder performance

Under admin-menuen finder du nederst en fane, der hedder Medarbejder Performance. Her kan du finde data for, hvor hurtigt dine enkelte medarbejdere arbejder i henholdsvis pluk, pak, varemodtagelse og genopfyldning.

Fordele ved statistik-dialogen

Hold statistik opdelt på pluk, pak, varemodtagelse og genopfyldning

Du finder statistik og datagrundlag for processerne pluk, pak, genopfyldning og varemodtagelse. Du kan lave grafer direkte i PeakWMS, eller du kan eksportere datagrundlaget og selv udforme grafer eller lignende statistik på baggrund af det.

Find statistik på medarbejdere

Du kan under statistik værktøjet finde data på alle dine medarbejder, der aktivt har arbejdet i dialogerne pluk, pak, varemodtagelse og genopfyldning. Datagrundlaget er lavet pr. bruger. Du kan derfor finde ud af, hvem af dine medarbejdere, der arbejder mest effektivt med de enkelte processer, så du kan vurdere, hvem, der skal arbejde med hvad, og hvor meget arbejdskraft du skal bruge i løbet af en arbejdsdag.

Se statistik på minut, time, dag, måned eller årsbasis

Du finder statistik på både minut, time, dag, måned og årsbasis, og du kan oprette grafer for hver enkelt granularitet i PeakWMS.

Lav så mange statistikker som du vil

Du kan oprette så mange statistiksider og grafer du vil under hver enkelt type.

Gennemgang af Medarbejder Performance

Du finder statistik-dialogen under menupunktet Admin. Menupunktet Medarbejder Performance finder du nederst i dialogen.

I menupunktet ligger en rækker forskellige underpunkter. Vælger du punktet Analyse, kan du oprette grafer for performance, direkte i PeakWMS. PeakWMS bruger de data, som er blevet registreret på de forskellige brugere, til at opsætte graferne.

Vælger du en af de øvrige underpunkter, finder du datagrundlaget for de grafer, der kan opsættes i PeakWMS. Datagrundlaget kan eksporteres, så du selv kan lave graferne.

Du kan se statistik og eksportere datagrundlag for følgende dialoger:

  • Pluk
  • Pak
  • Varemodtagelse
  • Genopfyldning

Statistik-dialogen fungerer på samme måde som når du opretter et dashboard. Du kan oprette alle de statistikker du vil, og du bestemmer selv granulariteten for statistikken. Du opretter en statistik ved at klikke på et af de to plusser:

Når du opretter en statistikside, skal du navngive den. Du bestemmer selv, hvad siden skal hedde, og du kan som sagt oprette så mange sider du vil. Du navigerer mellem dine statistiksider i øverste venstre hjørne, på samme måde som med dine dashboard:

Du kan sagtens have statistikker af alle typer på samme statistikside.

Du navigerer rundt mellem de forskellige typer statistikker i menu-linjen øverst i dialogen:

Når du skal opsætte en graf, klikker du på plusset midt i dialogen, og du kan have flere grafer af samme type på samme statistikside. Nye grafer opsættes under eksisterende grafer.

Du bestemmer som sagt selv, hvilken type statistik du ønsker at lave, og hvordan statistikken skal beregnes. Du kan navngive dine grafer, så du kan skelne dem fra hinanden.

Som udgangspunkt vises alle medarbejdere, hvor data er tilgængeligt. Dette kan du ændre ved at klikke på feltet Medarbejdere øverst til højre. Medarbejder Performance er programmeret således, at medarbejderen med dårligste statistik vises yders til venstre, og medarbejderen med bedste statistik vises yderst til højre. På den måde kan du nemt skabe overblik over, hvem der klarer sig bedst. Du kan kun vælge blandt de medarbejdere, der har data fra den pågældende arbejdsdialog i tidsperioden, der vælges.

Derudover kan du justere i tidsperiode og -horisont, samt granularitet. Du kan også vælge om informationerne i grafen skal grupperes efter tid; altså om grafen skal vise performance pr. dag eller time over den valgte periode.

Du opdaterer grafen ved at klikke på opdateringsknappen øverst til højre i værktøjslinjen:

Du redigerer og gemmer grafen ved at klikke på pen-ikonet. Når du er i gang med at redigere, vil værktøjslinjen være synlig. Når du er færdig med at redigere og klikker på pen-ikonet, forsvinder værktøjslinjen.

Du sletter en graf ved at klikke på skraldespanden:

Download grundlaget for statistikker

Hvis du ønsker at se anden statistik end den statistik som PeakWMS laver, kan du downloade de data, som vi bruger til at lave statistikkerne med, som en excel-fil. Når du downloader disse data, kan du selv lave graferne.
Updated on januar 12, 2023

Related Articles