Systemlokationer i PeakWMS

I PeakWMS finder du en række forskellige systemlokationer. Systemlokationerne oprettes automatisk i PeakWMS, når du opretter et lager i PeakWMS.

Nedenstående billede viser de systemlokationer, der oprettes i PeakWMS, når du opretter et lager.

OBS! Det er ikke muligt at plukke fra en systemlokation. For de fleste systemlokationer gælder det, at lagervarer på lokationen er registreret i en lastbærer. Lagervarer, der ligger en lastbærer på en systemlokation er ikke muligt at plukke, da systemlokationerne ikke understøtter pluk.

Lagervarerne, der ligger på en systemlokation er altså låst.

Hvis du har brug for hurtigt at gøre varerne tilgængelige til pluk, kan du indplacere lastbæreren, som lagervarerne ligger i, på en plukkelokation. Så snart lastbæreren er registreret på en plukkelokation, er det muligt at plukke derfra.

RECEIVING

Systemlokationen RECEIVING bruges som navnet indikerer til modtagelse af varer.

Når du bruger Varemodtagelse og indlagring som opdelte processer, placeres alle varer, der modtages , i en lastbærer, på systemlokationen RECEIVING, inden de sendes videre til indlagring.

Alle lagervarer, der ligger på systemlokationen RECEIVING, har status tilgængelig, og medregnes i det lagertal, der er tilgængeligt til salg på din webshop.

Du skal dog være opmærksom på, at de lagervarer, der ligger på lokationen, ikke er tilgængelige til pluk, før de indlagres på en plukkelokation.

LOST_AND_FOUND

Systemlokationen LOST_AND_FOUND er den lokation som alle dine lastbærere registreres på, når de ikke er i brug.

Når en lastbærer har været igennem pluk og pak eller varemodtagelse og indlagring, vil den efterfølgende blive registreret på systemlokationen LOST_AND_FOUND.

Hvis f.eks. det sidste step i Pak, bekræft shipping label, ikke gennemføres, vil lastbæreren ikke blive booket om til LOST_AND_FOUND, og lastbæreren vil være låst, indtil steppet gennemføres. Lastbæreren vil her være registreret på en arbejdsstation i stedet, der låser lastbæreren fra at blive brugt til en ny ordre.

LOST_AND_FOUND er ikke en lokation der skal bruges til andet end lastbærere. Da lokationen er en systemlokation, er det bl.a. ikke muligt at plukke derfra.

SHIPPING

Systemlokationen SHIPPING bruges til de lagervarer, der er plukket og pakket til dine ordrer. Når en lagervare er plukket og pakket, ændres lagervarens status til Afsendt (Shipped), og registreres kortvarigt på systemlokationen SHIPPING, som en holdeplads, indtil pakken scannes hos speditøren.

SHIPPING-lokationen bruges udelukkende som holdeplads for varerne, der er sendt med i de forskellige ordrer. Det er ikke en lokation du normalt ellers kommer til at stifte bekendtskab med.

PARKED

Systemlokationen PARKED er den lokation, hvor ordrer, der parkeres i Pak bliver registreret.

Hvis du f.eks. har en ordre, hvor der under pluk er blevet nul-plukket en vare, så vil du i pak få mulighed for at parkere ordren.

Når du parkerer ordren, bliver den fjernet fra den lastbærer, som ordren hidtil har været registreret i. Ordren bliver i stedet tildelt et nummer, og bliver registreret på systemlokationen PARKED.

Er du i tvivl om, om du har ordrer registreret på PARKED, kan du søge efter PARKED i Admin > Lager > Lokation. Når du klikker på linjen for PARKED-lokationen, vil du kunne se ordrer registreret på lokationen under feltet Lastbærere.

CONSOLIDATION_STANDALONE

Systemlokationen CONSOLIDATION_STANDALONE er en lokation, der kun oprettes, hvis du bruger Konsolidering i dit PeakWMS setup.

Her oprettes der en konsolideringslokation pr. lager, hvor konsolidering bruges.

CONSOLIDATION_STANDALONE bruges som mellemstation for lastbærere, der mangler at blive konsolideret.

Her registreres alle de lastbærere, der har plukkeordrer, der skal konsolideres med andre plukkeordrer, inden afsendelse.

Når indholdet i en lastbærer er blevet konsolideret, fjernes lastbæreren fra systemlokationen CONSOLIDATION_STANDALONE, og registreret i stedet på LOST_AND_FOUND, hvorefter lastbæreren igen kan bruges til pluk og pak.

Updated on december 6, 2022

Related Articles