1. Home
  2. Arbejdsdialog
  3. Tag fra lager
  4. Tag fra lager – Retur til leverandør

Tag fra lager – Retur til leverandør

Du kan bruge arbejdsdialogen Tag fra lager til at oprette eller tilføje varer til en returordre, der skal retur til en leverandør. Ved at oprette returordre til leverandør på denne måde, kan du selv bestemme, hvilke produkter, der skal registreres på returordren.

Her søger du på produkterne, der skal sendes retur og justerer antallet, så det stemmer. Du kan sagtens tilføje flere produkter på en gang, og du kan også vælge produkter med forskellige leverandører på samme tid.

Når du har fundet de ønskede produkter, klikker du på Retur til Leverandør, hvorefter PeakWMS beder dig om at vælge, hvilke leverandører varerne skal sendes retur til.

Produkter, der kun har registreret én leverandør vil automatisk blive registreret med denne leverandør.

Har produktet flere leverandører, skal du aktivt vælge, hvilken leverandør du ønsker at sende varerne retur til.

Når du har bekræftet, at varerne skal retur, opretter PeakWMS automatisk en returordre pr. leverandør. Returordren finder du i Indkøbsordredialogen, hvor den vil være markeret med typen Retur.

PeakWMS sletter den beholdning, der registreres retur til leverandøren, så det ikke længere er tilgængeligt på lageret.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles