1. Home
 2. Admin
 3. Ticketsystem

Ticketsystem

I PeakWMS har vi gjort det nemmere for dig at rapportere fejl i systemet. Vi har nemlig udviklet et ticketsystem, hvor du kan rapportere det du støder på i din brug af PeakWMS.

Med ticketsystemet, kan du oprette en ticket direkte i PeakWMS, hvis du støder på en bug i systemet. Du kan også oprette en ticket, hvis du har et ønske til en ændring i systemet, eller en forespørgsel på en ny funktion.

Du modtager her et ticket nummer, og kan følge, hvor langt vi er nået med din ticket. Du kan slå til, om du ønsker at få opdateringer på mail eller ej. Hver gang der foretages en opdatering på din ticket, så vil du modtage en mail om ændringen.

Vi undersøger det indmeldte, og vurderer, om der er tale om en bug, eller om der er tale om fejlkonfiguration eller uhensigtsmæssig brug af systemet. Hvis vi vurderer, at der ikke er tale om en bug, vil din ticket blive afvist. Du vil modtage mail herom med begrundelse for afvisning.

Er der tale om en indrapporteret bug, som viser sig i stedet at være en change request, så vil der blive sendt et tilbud med pris tilbage. Det er op til dig, om du ønsker at betale, og dermed sætte ændringen i gang.

Hvordan opretter jeg en ticket?

Det er ikke alle brugere i PeakWMS, der kan oprette en ticket. Du skal være admin, for at have adgang til funktionaliteten. Er du admin, vil du kunne se menuen her:

Hvilke typer tickets kan jeg lave?

Du kan oprette to forskellige typer tickets i ticketsystemet.

 • Bug/Fejl
 • Feature Request/Ny funktion
 • Support
 • Kundeservice

En bug ticket refererer til en fejl i PeakWMS, som du ønsker udbedret. Indrapporterer du en bug, skal du være opmærksom på, at Peak Systems undersøger, om der reelt er tale om en bug eller ej. Er der ikke tale om en bug, men derimod uhensigtsmæssig brug af PeakWMS, så vil din ticket blive afvist.

En request ticket kan du derimod lave, hvis du har et ønske til en ændring i PeakWMS. Peak Systems vil efterfølgende gennemgå din request og give et estimat på, hvad udviklingen af funktionen eller ændringen koster, samt give en dato for, hvornår funktionaliteten kan være færdigudviklet.

Vælg ticket type

Når du opretter en ticket, er der nogle forskellige ting du skal udfylde. Blandt andet skal du vælge, hvilken type ticket du ønsker at oprette.

Er der tale om en decideret ændring til noget i PeakWMS skal du oprette en ticket af typen Ny funktion.

Angiv, om din ticket skal være ekstern

Du kan markére dine enkelte tickets som eksterne, hvis du ønsker, at det skal være muligt for andre brugere af PeakWMS, at se din ticket.

Feltet er som udgangspunkt slået fra, og du skal KUN slå funktionen til, hvis du ønsker at andre skal kunne se din ticket.

Angiv titel på ticket

Når du opretter en ticket i PeakWMS, skal du angive et navn. Vi anbefaler, at du angiver et navn, der er forståeligt og indeholder informationer om, hvad fejlen indebærer.

Prioritet

Vælg en prioritet til din ticket. Alle tickets der oprettes trigger en mail til enten vores customer manager eller vores supportmail, og vi bestræber os på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt. Alligevel har du mulighed for at angive en prioritet på din ticket, i tilfælde af, at der er tale om et mere eller mindre presserende spørgsmål.

Alle tickets er som udgangspunkt markeret som Mellem prioritet.

Kategori

Hvilken del af PeakWMS henvender din ticket sig mod? Angiv en kategori for din ticket.

Specificér din ticket

Når du opretter en ticket i ticketsystemet, er det vigtigt, at du er så specifik som muligt, når du forklarer enten bug eller forespørgsel. Dette er særligt vigtigt, hvis der er tale om en potentiel bug i PeakWMS.

Opretter du en ticket for en bug, skal du være meget specifik, når du beskriver problemet. Jo mere specifikt du kan forklare situationen du står med, og hvilken fejl du oplever, desto lettere er det for os at finde frem til og gengive fejlen.

Fejlkode

Notér gerne den fejlkode du får vist i PeakWMS i din ticket. På den måde kan Peak Systems lettere finde frem til, nøjagtigt hvor fejlen er opstået, og hvorfor.

Du kan evt. tage et screenshot af fejlen og indsætte billedet i din ticket.

Billeder

Får du ikke nogen fejlkode frem, men oplever en fejl i PeakWMS, så tag gerne et screenshot, og specificér hvilken dialog du oplever fejlen i.

OBS! Du kan tage screenshot på Zebra TC21 og TC26 håndscannere og uploade disse til din ticket.

Du tager et screenshot ved at klikke på den sorte knap på venstre side af dit device og på lås-knappen på toppen af dit device. Du skal holde knapperne inde, indtil en værktøjslinje kommer frem til højre på skærmen. Her vælger du Screenshot. Du kan tilføje screenshot til din ticket ved at redigere eller oprette ticket direkte på din TC21 scanner.

Redigering af en ticket

Du kan altid tilføje billeder til og specificere din ticket. For at redigere din ticket, skal du tilgå Ticket dialogen øverst til højre i menulinjen.

Se opdateringer på en ticket

Hver gang der foretages en opdatering eller ændring på din ticket, vil du modtage en mail om det. Mailen vil blive sendt til den mail du bruger til at logge på PeakWMS.

Status på ticket

Din ticket kan have forskellig status.

Alt efter hvilken type ticket, der er tale om; bug eller request, så vil din ticket gennemgå nogle trin.

 • Created
 • In progress (timestamp)
 • Spec OK
 • Offered (timestamp)
 • Approved (timestamp)
 • Deployed
 • Rejected

Senest dato for udbedring

Hvis en ticket bliver godkendt, vil der figurere en dato for udbedring på din ticket.

Pris og valuta

Er der tale om en ændring i systemet, vil der blive registreret en pris på din ticket. Når der er angivet en pris, kan du vælge, om du ønsker at PeakWMS foretager ændringen.

Godkendt af

Årsag til afvisning

Hvis du f.eks. har indrapporteret en bug på en ticket, som Peak Systems har kigget igennem, og vurderet skyldes uhensigtsmæssig brug af systemet, eller af anden årsag ikke kan kategoriseres som en bug, så vil din ticket blive afvist. I ticketsystemet vil du kunne se, hvorfor din ticket er blevet afvist.

Bliver din ticket afvist, fordi det viser sig, at der ikke er tale om en bug, men en fejl i brugen af systemet, så vil vi så vidt muligt forsøge at linke til en help-side, der kan hjælpe jer, så fejlen ikke opstår igen.

Linket vil blive lagt i følgende felt:

Updated on juni 27, 2023

Related Articles