Tildel leverandør

Bruger du PeakWMS indkøbssystem, er det nødvendigt, at du tildeler leverandører til dine produkter. Når du tildeler leverandører til dine produkter, gør du det muligt for PeakWMS at hjælpe dig med at regne ud, hvor meget du skal købe hjem af dine produkter, når du opretter en indkøbsordre gennem PeakWMS.

Dette kan du gøre på enkelt-produkt-niveau, men du kan også gøre det som en bulk action, hvor du tildeler den samme leverandør til flere forskellige produkter.

Tilgå Produkter

For at tildele en leverandør til dine produkter, skal du tilgå Produkter > Produkter.

Her vælger du de produkter, som du vil tildele en leverandør til, klikker på tre-prik-menuen og vælger Tildel leverandør.

Vælg Leverandør

Når du har valgt produkterne og har klikket på tildel leverandør, skal du søge efter den leverandør som du vil tildele til dine produkter. Du klikker bare i feltet og skriver navnet på leverandøren. Du kan også klikke på loopen og søge efter leverandøren.

Husk at oprette leverandører

Du skal selvfølgelig være opmærksom på, at du har oprettet leverandører i PeakWMS. Bruger du Shopify, tilføjes dine leverandører og linket til produkterne automatisk til PeakWMS.

Du kan læse mere om oprettelse af leverandører her:

Updated on april 19, 2024

Related Articles