Told

Hvis man som virksomhed eksporterer eller importerer varer fra lande udenfor EU, er der visse retningslinjer og regler, der skal overholdes i forhold til SKAT. Det samme gør sig gældende, når man som webshop sender ordrer til lande, der ligger uden for EU. Her er det vigtigt, at man medsender oplysninger på de varer man har solgt. Dette kaldes tolddokumentation.

Sender du enkelte ordrer til udlandet, der krævet toldpapirer, kan du indstille PeakWMS til at generere tolddeklarationer for hver enkelt ordre.

Sender du mange ordrer til udlandet, kan PeakWMS opsættes til også at generere samlefaktura, så alle varer, der sendes på tværs af ordrer, fortoldes samlet. Vi anbefaler selvfølgelig fortsat, at du opsætter PeakWMS til også at oprette tolddeklarationer for de enkelte ordrer.

Hver gang du skal sende en ordre uden for EU, er tolddokumentation påkrævet. Hvis ikke du medsender de nødvendige oplysninger, risikerer du, at dine varer bliver taget i tolden, og at du eller din kunde bliver opkrævet et gebyr.

Det samme gør sig gældende, hvis informationerne, du har oplyst er forkerte. Her er der også en risiko for, at der opkræves ekstra told.

Hvilke oplysninger skal der indtastes?

PeakWMS opretter tolddokumenterne på baggrund af de oplysninger, der er påkrævet fra speditøren, men da tolddokumentationen kan være forskellig, alt efter hvilke produktgrupper du arbejder med, er det nødvendigt, at du selv giver en hånd med med nogle af informationerne.

Oplysningerne, der skal angives for de enkelte produkter er følgende:

  • Oprindelsesland
  • Vægt
  • Toldtarif
  • Værdi på de enkelte varer
  • Samlet værdi

Oprindelsesland, vægt og toldtarif skal indtastes på de enkelte produkter.

Herudover sørger PeakWMS for at angive produktbeskrivelse, værdi og antal for hvert enkelt produkt på tolddokumenterne. Produktbeskrivelsen, der angives er navnet på de enkelte produkter, og værdien er den pris, der er angivet på ordren, som kunden har betalt. Varernes samlede værdi udregnes på baggrund af disse priser.

Hvad er en toldtarif?

Toldtariffen er en varekode, der beskriver den type vare du sender afsted, og som bestemmer toldsatsen for varen ift. told, skat, afgifter og øvrige bestemmelser. Det er vigtigt, at toldtariffen er indtastet korrekt, da du ellers risikerer at betale for meget eller for lidt i told. Betaler du for lidt har Toldstyrelsen ret til at efterkræve den manglende told.

Hvor finder jeg den korrekte toldtarifkode?

Er du i tvivl om, hvilke tarifer, dine varer falder under, kan du gennem eVITA finde din varekode med en tilhørende varebeskrivelse, se den tarifmæssige told for varen, læse bestemmelser og forklarende bemærkninger. eVITA er et elektronisk søgeværktøj, der dækker over VIdensbaseret TAriferingssystem, som du tilgår på SKATs hjemmeside. Du kan tilgå eVITA her.

Derudover kan du undersøge, hvilke koder du skal benytte i SKATs og EU’s toldtarifregister. Her finder du en liste over SKATs toldtarif og EU’s toldtarif

Updated on april 18, 2024

Related Articles