1. Home
  2. Produkter
  3. Toldtarif
  4. Toldtarif pr. hovedprodukt eller pr. underprodukt

Toldtarif pr. hovedprodukt eller pr. underprodukt

Sender du ordrer til udlandet, kan det være nødvendigt at angive toldtariffer på dine produkter.

Alt efter, hvilket produkt, der er tale om, er toldtariffen forskellig. Sælger du sampakker, kan der også være forskel på, hvilken toldtarif de forskellige underprodukter i de enkelte sampak har.

Af den grund, kan du markere for hver enkel sampak, om du ønsker at tage toldtarif fra hovedproduktet eller pr. underprodukt.

Du ændrer indstillingen gennem Produkter > Produkter. Her vælger du et eller flere produkter og redigerer.

I redigeringen skal du finde feltet Toldtarif fra hovedprodukt.

Standardindstillingen er, at toldtariffen tages fra hovedproduktet. Har du sampak i din shop, der indeholder produkter med forskellige toldtariffer, kan du slå funktionen fra. Når funktionen er slået fra, bruges toldtariffer på underprodukterne i stedet.

OBS! Funktionen her har ingen betydning for, hvordan din tolddokumenter oprettes. Denne oprettes fortsat på baggrund af dine indstilling under Indstillinger > Konfiguration > Told.
Updated on februar 24, 2023

Related Articles