Vareejer – 3PL

Har du brug for at kunne styre flere webshops i PeakWMS, så har du mulighed for at oprette vareejere til de forskellige webshops.

Du opretter en vareejer under Indstillinger > Konfiguration > Vareejer.

Når du opretter en vareejer, skal du angive et navn og et varenummer postfix. Varenummer postfix tilføjes til alle produkter, der hentes ind fra de integrationer, som vareejeren bliver tildelt til, så du og PeakWMS kan skille produkterne fra hinanden, i tilfælde af, at flere webshops bruger samme varenumre for forskellige produkter.

Derudover har du mulighed for at angive en kommentar på vareejeren, og du kan angive prissætning for de enkelte vareejere.

Prissætningen bruges ifm. din fakturering af kunden for antal ordrer, pluk osv.

Du finder mulighed for fakturering her:

Tilføj vareejer til Webshopintegration

Når du har oprettet dine vareejere, skal du tilføje dem til dine webshopintegrationer. Her mapper du dem i feltet Vareejer.

Feltet er kun synligt, hvis der er oprettet vareejere under Indstillinger > Konfiguration > Vareejer.

Når du har linket vareejeren til webshoppen, vil vareejeren automatisk være linket til de speditører, som er linket til webshoppen.

Tilføj vareejer i Speditøropsætningen

Har du Afhentning for dine forskellige webshops, skal du oprette en Afhentning pr. webshop under Speditøropsætning, og linke speditøren til vareejeren.

Updated on januar 12, 2024