Vareejer – 3PL

Har du brug for at kunne styre flere webshops i PeakWMS, så har du mulighed for at oprette vareejere til de forskellige webshops. Du opretter en vareejer under Indstillinger > Konfiguration > Vareejer. Når du opretter en vareejer, skal du angive et navn og et varenummer postfix. Varenummer postfix tilføjes … Læs resten af Vareejer – 3PL