Pluk med plukkevogn

Plukkeprocessen i PeakWMS kan benyttes på forskellige måder. Den kan både benyttes manuelt og med plukkevogn. I denne guide vil det forklares, hvordan du gennemfører pluk-processen ved hjælp af plukkevogn.

Step 1: Tilgå Arbejdsdialog – Pluk

Når du skal gennemføre en plukketur skal du gå ind i Arbejdsdialogen. Her vælger du menupunktet Pluk.

Step 2: Vælg Plukkemetode

Når du har flere ordrer, der skal plukkes, er det en fordel at plukke dem ved hjælp af en plukkevogn. Her kan du nemlig plukke flere ordrer på samme tur.

Når du skal gå en tur på dit lager med en plukkevogn klikker du på Plukketur i dialogen.

Step 3: Scan plukkekasser til dine ordrer

Klikker du her kommer du videre ind i en dialog, hvor du skal finde plukkekasser til de forskellige ordrer du skal plukke på turen. Du skal scanne en plukkekasse til hver af de ordrer, der skal plukkes. Hver kasse der scannes bliver automatisk tildelt til en ordre, der skal plukkes.

PeakWMS foreslår en størrelse på plukkassen, der er baseret på de stamdata du har indtastet i systemet, da der er blevet oprettet lagervarer på produkterne. Er der ikke indtastet stamdata foreslår PeakWMS blot den mindste kasse. Du bør derfor være opmærksom på, om varerne, der er blevet solgt kan være i kassen under plukketuren.

Step 4: Placér plukkekasser på plukkevognen

Når du har scannet en plukkekasse vil PeakWMS bede dig om at placere plukkekassen på plukkevognen. PeakWMS viser dig, nøjagtigt hvorhenne på plukkevognen, plukkekassen skal stå, og hvordan den skal vende.

Step 5: Påbegynd plukketur

Når alle plukkeordrer er blevet tildelt en plukkekasse, kan plukketuren gå igang. På plukketuren vil PeakWMS guide dig rundt på lageret til de varer, der er blevet bestilt til de forskellige ordre. PeakWMS vil lede dig rundt på lageret, så din plukketur bliver så effektiv som muligt. På den måde elimineres en masse spildtid med at gå frem og tilbage på lageret for at lede efter varerne.

PeakWMS leder dig den hurtigste vej rundt på lageret

Under plukketuren vil PeakWMS lede dig hen til de nøjagtige reoler og pladser, hvor varerne befinder sig på lageret. Ruten på lageret er udregnet på baggrund af de sekvenser, du har noteret for områder og reoler på dit lager, da du har oprettet det. Du undgår på denne måde at fejlplukke, da PeakWMS leder dig hen til den plads på lageret, som du selv har placeret lagervarerne på.

Step 6: Verificer, at du har plukket den korrekte vare og antal

Når du ledes hen til en vare, bliver du bedt om at plukke det antal af varen, der er blevet bestilt af kunden. Når du har plukket det antal, der er blevet bestilt, beder systemet dig om at verificere, at du har plukket det korrekte antal. Samtidigt vises en dialog på din skærm, der viser, hvilken plukkekasse varen skal placeres i – altså hvilken ordre varen hører til.

OBS! Systemet beder dig plukke den pågældende vare til én ordre ad gangen. Du kan derfor blive bedt om at plukke den samme vare to gange lige efter hinanden. Her bør du være opmærksom på, at varerne bliver placeret i de rigtige plukkekasser.

OBS!

Skal du plukke fra en pallelokation, kan du vælge, om du ønsker at se lageroverblikket eller ej.

Ved at “fjerne” lageroverblikket minimerer du mængden af informationer på din device, og du vil undgå at skulle scrolle op og ned på skærmen, for at få alle informationer med (dette afhænger selvfølgelig af størrelsen på din device).

Step 7: Aflever plukkekasser til pakkelokation

Når du har gennemført alle pluk på plukketuren beder PeakWMS dig om at aflevere plukkekasserne til en pakkelokation. Her kommer der et overblik frem, der viser, hvilke pakkelokationer, der er ledige til pak, hvis du har mere end én lokation.

Når plukkekasserne er afleveret skal du over i Pak-dialogen, for at komme videre.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles